Bodaki

БОДАКИ (pol. Bodaki) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. liczyła 140 mieszkańców, w tym 135 Ukraińców i 5 Żydów [Kubijowycz, 24].

Według danych niemieckich z 1942 r. we wsi zamieszkiwało  793 osoby:  wszystkie narodowości ukraińskiej (w 158 rodzinach) [AIPN GK 113/40, k. 25].

HISTORIA
Dnia 10 czerwca 1947 r. Wojsko Polskie deportowało z Bodaków 50 Ukraińców, we wsi nie pozostał żaden mieszkaniec [Misiło 2013, 1030].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z maja 2016 r.

CERKIEW I
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Dymitra, z 1902 r.


CERKIEW II
Cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Dymitra, z 1932 r.

KAPLICZKI


KRZYŻE przydrożne

CMENTARZ
Nagrobki sprzed 1947 r.


Nagrobki po 1947 r.

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA