Pawłów

ПАВЛІВ (pol. Pawłów) – do 1947 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie chełmskim. W 1872 r. greckokatolicka parafia pawłowska liczyła 674 wiernych [Saładiak, 362]. W 1890 r. w gminie Pawłów mieszkało 3982 Rusinów/Ukraińców, 2263 rzymskich katolików (w tym zapewne część Rusinów tzw. Unitów, 229 wyznawców wiary Mojżeszowej, 26 protestantów [SGKP XVI, 435]. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 20 Ukraińców, 1442 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 229].

HISTORIA
W 1939 r. rząd polski wraz z Kościołem zorganizowali we wsi parafię neounicką [Pelica 2009, 148], to znaczy zlikwidowali prawosławną na drodze konwersji wyznaniowej na katolicyzm obrządku wschodniego.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 2008 r.

CERKWISKO
Najstarsze znane wzmianki datowane są na 1531 r. Cerkiew spłonęła na pocz. lat 50. XVII w. W 1663 r. powstała nowa cerkiew drewniana. Obok niej w 1870 r. zaczęto budowę następnej cerkwi greckokatolickiej, drewnianej, którą ukończono w 1871 r. Obok w roku następnym powstała dzwonnica. Cerkiew ta spłonęła 17 lipca 1915 r.


KAPLICZKA

CMENTARZ
W 2008 r. na cmentarzu znajdowała się jedna żeliwna tablica epitafijna (por. galeria). W 2015 r. nie zdołałem jej odnaleźć.


KOMENTARZE
G.J.Pelica prawdopodobnie pomylił się, pisząc, że cerkiew w Pawłowie została zajęta przez Kościół po I wojnie światowej [Pelica 2009, 252], gdyż spłonęła ona w 1915 r.

BIBLIOGRAFIA