Korczmin

KORCZMIN (ukr. Корчмин) – przed 1947 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. Wg W. Kubijowicza w 1939 r. wieś liczyła 1177 mieszkańców, w tym 990 Ukraińców, 180 Polaków (w tym 60 kolonistów i 70 zlatynizowanych Rusinów) i 10 Żydów.

HISTORIA

Fotografie historyczne
Pamięci Mychajły Łeśkowa, ps. Jarema” (1921-2010)
Galeria prezentuje fotografie wykonane w Korczminie latach 1928-1940. Udostępnione przez „Archiwum Ukraińskie” w Warszawie dla potrzeb książki „1947. Propamiatna Knyha”, pod red. B. Huka, „Tyrsa”, Warszawa 1997. Fotografie przedstawiają: 1. cerkiew, 1939 r.; 2. Członkowie stowarzyszenia „Proswita”, 1928 r.; 3. Młodzież korczmińska na Święcie Młodzieży w Rawie Ruskiej, 1936 r.; 4. Uczniowie klasy III szkoły powszechnej z nauczycielem Teodorem Maćkowskim, 1932 r.; 5. Anna Kuryło i Kateryna Bida, 28 sierpnia 1935 r.; 6. scena z obchodów święta „Proświty”, 18 lutego 1938 r.; 7. święto Przemienienia Pańskiego, tzw. Jordan, 1940 r.; 8. scena z pochodu wokół cerkwi, sprzodu ks. Dmytro Bachowski, 1937 r.BUDOWNICTWO wiejskie

Fotografie przedstawiają domy w Korczminie, pochodzące sprzed 1947 r.
Sfotografowano 23 sierpnia 2010 r.


CERKIEW

Fotografie z 23 sierpnia 2010 r.

KRZYŻE przydrożne

Pierwszy krzyż stoi po lewej stronie drogi na Machnów. Drugi – na końcu wsi, także po lewej stronie drogi na Machnów.
Fotografie z 23 sierpnia 2010 r.

.

CMENTARZ


Fotografie z 23 sierpnia 2010 r.