Binczarowa

БІЛЬЦАРЕВА (pol. Binczarowa) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Nowy Sącz. W 1939 r. liczyła 760 mieszkańców, w tym 740 Ukraińców, 15 Polaków, 5 Żydów [Kubijowycz, 54].


HISTORIA
W XX w. w Binczarowej urodzili się m.in. grafik Wasyl Madzelan, prozaik Seman Madzelan, kompozytor Jarosłąw Trochanowski.

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lipca 2016 r.

CERKIEW
Świątynia pod wezwaniem św. Dymitra, greckokatolicka, z 1760 r., przebudowana w 1879 r. [Kryciński 2003, 88-89].


We wsi w 1930 r. zbudowana została cerkiew prawosławna, zniszczona po 1947 r. (zapewne z inicjatywy biskupa rzymskokatolickiej diecezji tarnowskiej).


KRZYŻE
Dwa pierwsze krzyże stoją po prawej stronie nowej drogi wiejskiej, górenj; trzeci przy starej, biegnącej przy potoku.


CMENTARZ I dawny – przy cerkwi
Tu pochowany został ks. Teofil Kaczmarczyk (18434-1922), który posługę duszpasterską dla binczarowian pełnił w latach 1879-1922. Uzyskał rozgłos dzięki swej działalności społecznej i politycznej. W 1918 r. działał na rzecz włączenia Łemkowszczyzny do państwa rosyjskiego na drodze utworzenia lokalnej administracji, która miała przekazać Łemkowszczyznę Rosji (tzw. Republika Floryńska podobnie jak Ruska Ludowa Republika Łemków to nazwy czy interpretacje wymyślone potem przez publicystów, niepoświadczone w dokumentach historycznych).


CMENTARZ II – nowy I


CMENTARZ III – nowy II