Sielec

СІЛЕЦЬ (pol. Sielec) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 430 osób: 350 Ukraińców, 70 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 57].

HISTORIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKWISKO
W tym miejscu stała cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny zbudowana w 1902 r. Zniszczona w czasie I wojny światowej. Na jej miejscu postawiono po wojnie kaplicę, zniszczoną przez rozbiórkę w latach 60. XX w. [Kryciński, 334; brak wzmianki u Saładiaka].
Fotografie z 24 października 2010 r.

Cerkwisko II
Fotografie przedstawiają to samo cerkwisko, ale 26 marca 2011 r.: widoczne są obrysy fundamentów cerkiewnych.

CMENTARZ
Fotografie z 24 października 2010 r.

Dawna zabudowa