Historia mówiona

ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ – jednostka strukturalna Apokryfu Ruskiego, która gromadzi, przechowuje i udostępnia zapisy dźwiękowe rozmów z osobami, będącymi w przeszłości uczestnikami lub świadkami wydarzeń historycznych na terenie pogranicza ukraińsko-polskiego w latach 30-50. XX w. Nagrania są całkowicie autentyczne, pozbawione najmniejszych prób ingerencji, mogących mieć wpływ na ich zniekształcenie i skutkujących utratą ich wiarygodności jako źródła historycznego. Opinie wyrażane przez uczestników rozmów udostępnianych w Historii Mówionej są wyrazem ich prywatnych poglądów i nie mają na celu obrażania czyichkolwiek uczuć. Oprócz informacji historycznych wnoszą one koloryt sytuacji, w której powstały, charakteryzują stan emocjonalny uczestniczących w nich osób, zawierają fragmenty publicystyczne. Osoby odsłuchujące jednostki dźwiękowe Historii Mówionej i wykorzystujące je do celów naukowych proszone są o to, by nie traktowały wypowiedzi czysto sytuacyjnych i emocjonalnych jako informacji równorzędnej z historyczną lub takiej, która jest źródłem charakterystyk światopoglądu rozmówców szerszego niż moment, w którym dokonywano zapisu samych wspomnień.