Wierchomla Mała

ВЕРХІЛКА МАЛА/ВІРХОМЛЯ МАЛА (pol. Wierchomla Mała) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie nowosądeckim. W 1939 r. liczyła 420 mieszkańców:  420 Ukraińców [Kubijowycz 1983, 54].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  67 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1014].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2015 roku.

KAPLICZKI

Mocno zmieniona w czasie remontu kapliczka w górnej części wsi.

BIBLIOGRAFIA