Busówno

БУСІВНО (pol. Busówno) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 542 Ukraińców, 67 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 221].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców narodowości ukraińskiej do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 5 obywateli RP narodowości ukraińskiej; pozostało we wsi 402 Polaków [Akcja „Wisła” 2013, 1018] i osób, które zmieniły wyznanie na rzymskokatolickie.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2 marca 2019 r

CERKIEW

Cerkiew Opieki NMP, pierwsza wzmianka z 1447 r. W 1871 r. poświęcona była nowa cerkiew drewniana, która została zniszczona przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej 7 czerwca 1938 r. [Słobodian 2005, 107]

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA