Sanok*

СЯНІК (pol. Sanok) – miasto ukraińsko-polskie w powiecie sanockim. W 1939 r. liczył 15 400 mieszkańców: 800 Ukraińców, 8950 Polaków, 5000 Żydów [Kubijowycz, 74].

HISTORIA

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2001 r. (dotyczy cmentarza)

CERKIEW

KAPLICZKA

Kapliczka greckokatolicka przy ulicy Lipińskiego, przy dworcu autobusowym. Wygląd z 2007 roku, kiedy została nie odbudowana, jak głosi napis na tablicy, a zniszczona, a następnie zbudowana od nowa. Według niektórych informatorów, krzyż nad kopułą przed „zbudowaniem zabytku” miał trzy ramiona. Foto z 2007 roku.

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA