Haczów

ГАЧІВ (pol. Haczów) – wieś z ukraińską przeszłością w powiecie brzozowskim.

HISTORIA

W proteście przeciwko publikacji szkalującej duchowieństwo greckokatolickie przez wydawcę czasopisma teologicznego „Pzyjaciel Chrześcijańskiej Prawdy (Przemyśl 1835, nr 3, s. 117] jego autorzy zebrani w dniu 18 sierpnia 1836 roku w Czerteżu pod Sanokiem stwierdzili: w Haczowie była cerkiew nad rzeką Wisłokiem, gdzie wielkie lipy stoją [Ukrajinśkyj Archiw, t. XII: Łysty mytrop[ołyta] M[ychajła] Łewyćkoho do ep[iskopa] Iw[Ana] Snjihurśkoho j oficjalni dokumenty spilnoji dijalnosty. (1813–1847), Lwiw 1924, 208].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

Haczów nie pojawia się w szematyzmie greckokatolickiej eparchii przemyskiej z 1831 roku ani w schematyzmie na 1879 rok, w statystyce narodowościowej Galicji opracowanej przez W. Kubijowycza [Kubijowycz 1983], w rejestrze zabytków ukraińskich Andrzeja Saładiaka [Saładiak 1993].