Schematyzmy eparchii przemyskiej

Schematyzm (z gr. schema – figura) – spis osób lub instytucji. W schematyzmach cerkiewnych podawane są spisy osób duchownych, przeważnie wraz z najważniejszymi danymi, niekiedy także osób związanych z Cerkwią, spisy wszystkich parafii, ilość wiernych i cerkwi, stan majątku cerkiewnego itp. Publikacja takiego typu schematyzmów zawierające cenne materiały historyczne Cerkwi Ukraińskiej zapoczątkowana została w eparchiach Austro-Węgier. Najstarszy drukowany schematyzm ukazał się w eparchii mukaczowskiej w 1814 r. W eparchii przemyskiej schematyzmy zaczęły ukazywać się od 1828 r., w archieparchii lwowskiej od 1832 r., w stanisławowskiej od 1886, preszowskiej od 1848, kryrzowieckiej (w Jugosławii) od 1832 r., a na Bukowinie w eparchiach prawosławnych od 1841 r. Potem (1918) schematyzmy publikowane były także w eparchii hajduoroskiej na Węgrzech, a w 1936 r. w Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny. We wszystkich eparchiach ukazywały się co roku, najpierw w języku łacińskim, następnie niekiedy po łacinie i po ukraińsku, a potem wyłącznie w języku ukraińskim. Ostatnie schematyzmy ukazały się jeszcze w 1944 r. we Lwowie, a w Preszowie w 1948 r. [Encykłopedija Ukrajinoznawstwa, t. 10, s. 3839].

SCHEMATYZM greckokatolickiej eparchii przemyskiej na 1831 r.
Przemyśl 1830, ss. 228.


SCHEMATYZM greckokatolickiej eparchii przemyskiej na 1835 r.
Przemyśl 1835, ss. 194.

SCHEMATYZM greckokatolickiej eparchii przemyskiej na 1836 r.
Przemyśl 1836, ss. 199.

SCHEMATYZM greckokatolickiej eparchii przemyskiej na 1842 r.
Przemyśl 1842, ss. 191.

SCHEMATYZM greckokatolickiej eparchii przemyskiej na 1843 r.
Przemyśl 1843, ss. 209.