Mików

МИКІВ (pol. Mików) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 340 mieszkańców: 320 Ukraińców, 10 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 75].

HISTORIA

KOMENTARZE
W księdze dokumentów „Akcja „Wisła” Mików nie został ujęty.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z sierpnia 2014 r.

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA