Lebiedziew

ЛЕБЕДІВ (pol. Lebiedziew) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Biała Podlaska. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 89 Ukraińców, 413 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 81].

HISTORIA
Pierwsza wzmianka o cerkwi pochodzi z 1523 r. W XVI wieku istniała tu parafia prawosławna erygowana przez Mikołaja Sapiehę. Na przełomie XVII/XVIII wieku zbudowana została nowa cerkiew drewniana, rozebrana w 1878 r. [Słobodian, 259].
W czasie akcji „Wisła” Wojsko Polskie wygnało ze wsi 22 mieszkańców narodowości ukraińskiej [Misiło 2013, 1016].
[cd. w opracowaniu]

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CMENTARZ