Brusno Nowe

БРУСНО НОВЕ (pol. Nowe Brusno) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie lubaczowskim. W 1939 r. zamieszkiwało w niej 1310 osób, w tym 500 Ukraińców, 750 Polaków 50 Żydów [Kubijowicz, 45].

HISTORIA
[w opracowaniu]

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
CERKIEW
Fotografie z 2008 r. Monitoring stanu obiektu wymaga aktualizacji. Obiekt wpisany do rejestru zabytków 12 czerwca 1987 r., nr rejestracji A-223 z 12.06.1987 r.


KAPLICZKA
W centrum wsi, przy skrzyżowaniu drogi bocznej prowadzącej do cerkwi z drogą główną.

KRZYŻE
Pierwszy krzyż stoi przy lewej stronie drogi prowadzącej przez wieś w kierunku Starego Brusna, przez zakrętem w lewo. Drugi w obrębie gospodarstwa prywatnego, po prawej stronie tejże drogi, na końcu wsi.

CMENTARZ
Cmentarz wpisany do rejestru zabytków jako A-392 z 15 listopada 1990 r. [galeria oczekuje na uzupełnienie]