Przychojec

ПРИХОЄЦЬ (pol. Przychojec) – do 1945 r. wieś polsko-ukraińska w powiecie łańcuckim. W 1939 r. 790 liczyła mieszkańców:  220 polskojęzycznych Ukraińców, 560 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz 1983, 110].

HISTORIA

Brak opublikowanych danych o deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946. Akcja „Wisła” we wsi nie miała już miejsca.

DOKUMENTY

Wyciąg z artykułu Romana Bazyłewycza o Ukraińcach zamordowanych w Przychojcu przez członków NZW i bandytów

Bak Józef (Бак Йосиф), lat 40, nazywany „Guzek”, mieszkaniec Przychojca, zamordowany w styczniu 1945 r.

Berestko Józef (Берестко Йосиф), lat 26, syn Jana Berestki, zamieszkały w Przychojcu, zamordowany w styczniu 1945 r.

Proń Mirosław (Пронь Мирослав), lat 16, zamieszkały w Przychojcu, zamordowany w marcu 1945 r.

Źródło: R. Bazyłewycz, Ukrajinśki żertwy Łeżajśka, opr. B. Huk, „NS” 2011, nr 9, s. 9; nr 10, s. 9.

KOMENTARZE