Archiwum Nadsania


HISTORIA

SZACH, STEFAN (1891-1978) – ukraiński działacz oświatowy, pedagog (Степан Шах) w 1960 r. w Monachium wydał część pierwszą swych wspomnień „Між Сяном і Дунайцем” (Między Sanem a Dunajcem), w których wyłożył własną koncepcję ukraińsko-polskiego pogranicza. Udostępniony tu skan pierwszej części książki wcześniej opublikowany został w Bibliotece Małoruskiej (dziękujemy!). Opis: język ukraiński, plik PDF, 16 MB, s. 1-110:
Miż Sianom i Dunajcem, cz. 1


JĘZYKOZNAWSTWO

PRZEPIÓRSKA-OWCZARENKO, MARIA (1909-1998) – dialektolożka ukraińska (Марія Пшепюрська-Овчаренко), ur. we wsi Tarnawka w powiecie przeworskim. Po ukończeniu Ukraińskiego Gimnazjum Żeńskiego w Przemyślu, studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1938 r. Ukraiński Instytut Naukowy w Warszawie wydał jej „Надсянський говір” (Dialekt nadsański). Następnie ukazały się inne prace. Po wojnie wyemigrowała do USA (dokładny życiorys – patrz wstęp do udostępnionej tu publikacji autorstwa M. Łesiowa).
W 2006 r. z inicjatywą wydania jej prac poświęconych ukraińskim dialektom Nadsania wystąpił przemyślanin Włodzimierz Pilipowicz. W wyniku jego starań w 2007 r. w Przemyślu jako tom IX serii „Biblioteka Przemyska” Związku Ukraińców w Polsce – Oddział w Przemyślu ukazała się książka pod tytułem „Nadsianśkyj howir”. Opis: język ukraiński, s. 299, 3,45 MB, plik PDF:
Nadsianśkyj howir