Miękisz Nowy*

МЯКИШ НОВИЙ (pol. Miękisz Nowy) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. liczyła 1630 mieszkańców: 1160 Ukraińców, 10 Polaków, 280 polskich kolonistów, 150 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 30 Żydów [Kubijowycz, 29].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 189 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1034].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z [galerie oczekują na uzupełnienie].

CERKIEW

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA