Miękisz Nowy*

МЯКИШ НОВИЙ (pol. Miękisz Nowy) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. liczyła 1630 mieszkańców: 1160 Ukraińców, 10 Polaków, 280 polskich kolonistów, 150 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 30 Żydów [Kubijowycz, 29].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 189 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1034].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z [galerie oczekują na uzupełnienie].

CERKIEW

no images were found

KAPLICZKI

no images were found

KRZYŻE

no images were found

CMENTARZ

no images were found

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA