Mirocin

МИРОТИН (pol. Mirocin) – do 1947 r. wieś polsko-ukraińska w powiecie przeworskim. W 1939 r. liczyła 1370 mieszkańców:  10 Ukraińców, 1090 Polaków, 250 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 20 Żydów [Kubijowycz 1983, 112].

HISTORIA

Nie są znane dane o deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 lub akcji „Wisła” realizowanej przez Wojsko Polskie w 1947 r.

DOKUMENTY

Fragment raportu sytuacyjnego kierownika WUBP w Rzeszowie porucznika Longina Kołarza z 10 marca 1945 roku o zamordowaniu 3 Ukraińcach w Mirocinie przez nieznanych bandytów z polskiej wsi

Dnia 2 III 1945 r. o godzinie 19-tej 6 bandytów uzbrojonych w automaty i pistolety napadło na dom Stećki Michała narodowości ukraińskiej w Mirocinie gmina Przeworsk i zastrzelili go. Następnie ci sami sprawcy napadli na dom Jarosza Józefa w Mirocinie, zastrzelili go, nie rabując. Potem udali się do domu krawca Józefa narodowości ukraińskiej, zastrzelili Krawca i jego żonę Annę, zrabowali 1 parę butów damskich i udali się w niewiadomym kierunku.

Źródło: Sprawozdania z pracy szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie za lata 1944–1945, opr. B. Huk, „NS” 2005, nr 34, s. 9.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z… [galerie zostaną uzupełnione]

CERKIEW

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA