Poździacz

ПОЗДЯЧ (pol. Poździacz) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. w Poździaczu (obecnie nazwa Leszno) zamieszkiwało 920 mieszkańców, w tym 890 narodowości ukraińskiej, 10 rzymskich katolików posługujących się językiem ukraińskim i 20 Żydów [Kubijowycz, 57].

Poździaczanki członkinie chóru stowarzyszenia im. Mychajły Kaczkowskiego przed budynkiem czytelni w Poździaczu, lata 30. XX w.

POŹDZIACZANIE W DOKUMENTACH UB I SB W LATACH 1944–1989

MATERIAŁY

Oleszko Szymon – ur. 1927 r., Poździacz. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Choży Stefan – ur. 1928 r., Poździacz. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Podłużny Mikołaj – ur. 1929 r., Poździacz. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Fedasz Katarzyna – ur. 1931 r., Poździacz. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

HISTORIA
[w opracowaniu]

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z maja 2012 r.
CERKIEW


CMENTARZ
Część pierwsza: od lewej strony po krzyż katyński w części środkowej cmentarza.

Część druga: od krzyża katyńskiego w części środkowej cmentarza po jego prawy kraniec.