Ropienka

РОПЕНКА (pol. Ropienka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 1130, w tym 810 Ukraińców, 240 Polaków, 30 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 40 Żydów i 10 Niemców lub przedstawicieli innych narodowości [Kubijowycz, 43].

HISTORIA
[w opracowaniu]

FOTOGRAFIE HISTORYCZNE
CERKIEW
Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia MB, zbudowana w 1808 r. [Błażejowski, 521]. Fotografie 1-2 przedstawiają stan cerkwi oraz jej wnętrze ok. 1950 r. [Kryciński, 111]. Rozebrana w 1986 r. i przeniesiona do Wańkowej w celu zbudowania kościoła. Materiał z rozbiórki leżący na miejscu budowy kościoła w Wańkowej przedstawiają fotografie 3-5. Dwie ostatnie rejestrują stan współczesny cerkwi ropieńskiej funkcjonującej jako kościół w Wańkowej. Źródła fotografii 1-2: Stanisław Kryciński, Cerkwie w Bieszczadach, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rewasz, 111; fotografie 3-5: Ołeh Iwanusiw, Cerkwa w rujini, St. Catharines, 1987, s. 168. Dwie ostatnie: B. Huk, sierpień 2011 r.STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna wykonana w sierpniu 2011 r. dzięki uprzejmości Iwana Korbabycza.

CERKWISKO
Przez miejsce, gdzie stała cerkiew, biegnie ścieżka cmentarna. Pod drzewem być może krzyż z bani cerkiewnej.

CMENTARZ
Zarówno dawny cmentarz przycerkiewny, jak i nowszy grzebalny zostały zniszczone, prawdopodobnie przez rzymskokatolickich mieszkańców Ropienki przy tolerancji kolejnych proboszczów. Zachował się jeden dawny nagrobek.