Kodeń*

КОДЕНЬ (pol. Kodeń) – ukraińsko-polska wieś w powiecie Biała Podlaska. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 628 Ukraińców, 1452 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 79].

HISTORIA
W czasie akcji „Wisła” Wojsko Polskie wygnało ze wsi 366 mieszkańców narodowości ukraińskiej [Misiło 2013, 1015].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Fotografie wykonano na początku maja 2011 r.
UWAGA: oczekują na uzupełnienie galerie fotograficzne na temat gotycko-renesansowej cerkwi Ducha Świętego sprzed 1530 r., fundowanej przez hetmana Iwana Sapiehę.

CERKWISKO i tymczasowa cerkiew
Zdjęcie pierwsze przedstawia miejsce, gdzie stały dawne cerkwie kodeńskie: pod wezwaniem Michała Archanioła sprzed 1404 r., druga zbudowana w 1500 r., rozebrana w 1878 r.

DZWONNICA
Zbudowana w połowie XIX wieku dla stojącej za nią drewnianej cerkwi (rozebranej w 1878 r.).

CMENTARZ
Nagrobków zmarłych wywodzących się z ruskiej społecznością Kodnia zachowało się dosłownie kilka. Większość zdjęć prezentuje nagrobki nie będące świadectwem kultury ukraińskiej, a rosyjskiej obecności na terenie Podlasia.