Dobrzanka

ДОБРЯНКА (pol. Dobrzanka) – przed 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 490 mieszkańców: 430 Ukraińców, 40 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 20 Żydów [Kubijowycz, 17].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  311 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1045].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta „T” z okręgu przemyskiego OUN o mordzie żołnierzy WP na Ukraińcu z Dobrzanki

            Tego samego dnia [13 grudnia 1945 r. żołnierze oddziału WP] we wsi Dobrzanka złapali Ukraińca Iwana Szczerbę, ciągle ukrywającego się przed MO. Wymieniony został w Birczy rozstrzelany. […]

Źródło: Wisti z terenu [za grudzień 1945 r.], w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 437. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta politycznego nadrejonu OUN „Chłodny Jar” Petra Kawuzy „Tarasa”  o mordzie bandytów i żołnierzy WP na Ukraińcach w Dobrzance

            […]  8 stycznia 1946 r. banda polskich cywili wraz z WP w ilości 50 osób zajechała do wsi Dobrzanka. Banda obstrzelała ją przy wjeździe z karabinów maszynowych. Przestraszeni ludzie zaczęli uciekać do lasu. Polacy otworzyli do uciekających ogień, raniąc Wołodymyra Ilkiwa lat 52, Wasyla Patira lat 59. Obydwu rannych zabrali do Birczy, gdzie Patir w następstwie ciężkiej rany zmarł, a Wołodymyra Ilkiwa zastrzelił na Starej Birczy polski milicjant z Leszczawy Dolnej Skrzyńkowski Józef. […]

Źródło: Wisti z terenu [za styczeń 1946 r.], w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 456–457. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta politycznego nadrejonu OUN „Chłodny Jar” Petra Kawuzy „Tarasa” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu z Dobrzanki

[…] 17 stycznia 1946 r. o godzinie 24. kompania Wojska Polskiego po częściowym okrążeniu weszła do wsi Dobrzanka. Prowadziła ją MO i aresztowani 14 stycznia Iwan Soroka, Woło[dymyr] Soroka i Wasyl Władyczak. We wsi weszli do domów wskazanych przez tych aresztowanych i zaaresztowali Petra Kaczmarskiego za to, że ich córka jest u banderowców i Osypa Pipczyńskiego za to, że jego syn znajduje się w oddziale UPA. […] O godzinie 2 WP wyjechało ze wsi, zabierając z sobą tych dwóch gospodarzy […]. Odjechali w kierunku Birczy. […] Władyczak wyszedł z połamanymi rękoma. Po kilku dniach zwolnili także Kaczmarskiego, którego pytali o magazyny ze zbożem. Pipczyńskiego rozstrzelali tej samej nocy.

Źródło: Wisti z terenu wid 7.1. do 30.1.1946 r., w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 466. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ