Teksty

Na podstronie dostępne są mało znane publikacje z lat 1918-1939 ukazujące stosunki pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a jej obywatelami narodowości ukraińskiej, a także publikacje współczesne, dotyczące tego okresu.

9 lipca 1919 r. poseł Jan Zamorski wygłosił w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej mowę na temat zachowania się żołnierzy Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej ta terenie tego państwa wobec polskiej mniejszości narodowej i żołnierzy polskich podczas konfliktu zbrojnego o ZURL w okresie 1918-1919. Opis: język polski, 8 str., 1,17 MB, plik PDF:
O okrucieństwach hajdamackich

W 1937 r. we Lwowie ukazała się broszurka autorstwa geografa polskiego, endeka Eugeniusza Romera poświęcona polskiemu stanowi posiadania w Galicji. Opis: język polski, s. 62, (brak s. 3-4), 4,65 MB, plik PDF:
Polski stan posiadania na południowym wschodzie Rzeczypospolitej

W 1937 r. ukazała się we Lwowie broszurka działacza endeckiego Stanisława Głąbińskiego na temat kwestii ukraińskiej w województwie lwowskim, zwłaszcza w jego części zachodniej zwanej Ziemię Czerwieńską. Opis: język polski, ss. 64, 5,58 MB, plik PDF:
Sprawa ruska na Ziemi Czerwieńskiej

Szach, Stepan (1891-1978), Де срібнолентий Сян пливе. Історичний нарис державної української чоловічої гімназії в Перемишлі (pol. Gdzie srebrną wstęga płynie San. Zarys historii ukraińskiego państwowego gimnazjum męskiego w Przemyślu). Książka ukazała się w 1977 r. w Brukseli jako wydanie Stowarzyszenia „Ridna Szkoła” w Niemczech. Opis: język ukraiński, plik PDF, 27,7 MB, 146 str. (plik ściągnięty z: http://mnib.malorus.org/, Biblioteki Małoruskiej):
De sribnolentyj Sian pływe

W 2009 r. w Przemyślu opublikowana została antologia literacka „Ulica Władycze. Mała proza autorów przemyskich – debiuty lat 30. XX wieku (ukr. Вулиця Владиче. Мала проза перемиських авторів – дебюти 30-х років ХХ століття). Autorem zamysłu wydawniczego oraz redaktorem wydania był Wołodymyr Pyłypowicz, który dokonał także wyboru tekstów. Wydawca: Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu, seria „Biblioteka Przemyska”, tom XVII. Opis: język ukraiński, ss. 268, 1,67 MB, plik PDF: Ulica Władycze. Mała proza autorów przemyskich – debiuty lat 30. XX wieku