Hermanowice

ГЕРМАНОВИЧІ (pol. Hermanowice) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. Wołodymyr Kubijowicz przytacza dane, iż w 1939 r. wieś zamieszkiwało 460 Ukraińców, 150 Polaków (w tym 40 kolonistów), 155 ukraińskojęzycznych łacinników i 15 Żydów.

HISTORIA
W okresie 15-20 maja 1947 r. Wojsko Polskie deportowało ze wsi 91 mieszkańców narodowości ukraińskiej [Misiło 2013, 1045].
[w opracowaniu]

CERKWISKO


CMENTARZ