Kamianna

КАМЯНА(pol. Kamianna) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Nowy Sącz. W 1939 r. liczyła 450 mieszkańców, spośród których wszyscy byli Ukraińcami [Kubijowycz, 54].

HISTORIA

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lipca 2016 r.

CERKIEW I
Pamiątka po cerkwi greckokatolickiej pw. św. Paraskewii z 1806 r.

CERKIEW II
Cerkiew prawosławna z 1930 r.

KRZYŻE

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA