Zubeńsko

ЗУБЕНСЬКЕ (pol. Zubeńsko) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 440 mieszkańców: 430 Ukraińców, 5 Polaków, 5 Żydów [Kubijowycz 1983, 45].

HISTORIA

Brak opublikowanych danych o deportacji mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 oraz deportacji o kryptonimie „Wisła” w 1947 roku.

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z lipca 2011 roku.

CERKWISKO

Miejsce, gdzie stałą cerkiew pw. św. Michała Archanioła, zbudowana w 1789 roku, drewniana. Okoliczności jej zniszczenia nie są dokładnie znane. {Kryciński 2003, 311].

KRZYŻE

CMENTARZ

Cmentarz znajduje się niedaleko cerkwiska.

BIBLIOGRAFIA