Żydowskie

ЖИДІВСЬКЕ (pol. Żydowskie) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Jasło. W 1939 r. liczyła 420 mieszkańców: 405 Ukraińców, 5 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz 1983, 30].

HISTORIA

Po deportacji większości Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie 29 maja 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 29 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1037].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z lata 2012 roku.

CERKWISKO

W czasie pobytu w Żydowskiem żadnego z 3 cerkwisk nie sfotografowano ze względu na zarośnięty trawami teren.

KAPLICZKI

CMENTARZ I

CMENTARZ II

BIBLIOGRAFIA