Blechnarka/Бліхнарка

БЛІХНАРКА (pol. Blechnarka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. liczyła 450 mieszkańców, w tym 435 Ukraińców, 10 Żydów, 5 Polaków [Kubijowycz, 24].

HISTORIA
W dniu 8 czerwca 1947 r. Wojsko Polskie deportowało z Blechnarki 119 mieszkańców narodowości ukraińskiej; we wsi pozostało 10 osób narodowości ukraińskiej lub z rodzin mieszanych [Misiło 2013, 1030].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 21 lipca 2017 r.
CERKIEW


KAPLICZKI

KRZYŻE

CMENTARZ

ZABUDOWA

BIBLIOGRAFIA