Rzepnik

РІПНИК (pol. Rzepnik) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie krośnieńskim.
W 1939 r. liczyła 360 mieszkańców, w tym 345 Ukraińców, 10 Polaków, 5 Żydów [Kubijowycz, 110].


HISTORIA

Parafia
Istniała, prawosławna, pod koniec XIV w. W XIX w. była częścią dekanatu dukielskiego, po 1842 r. – krośnieńskiego [Blażejowskyj. 411]. Należały do niej także mieszkańcy wsi Pietrusza Wola, Wola Bratkowska. W latach 1695-1733 parochami byli mężczyźni z rodu Bętkowskich (Bentkowskich). Następnie Iwan Humecki (młodszy, [1828]-1846) oraz Iwan Humecki (1846-1877; starszy, ojciec Modesta), potem administratorem w latach 1877-1879 był Jeronim Kopystiański, parochem w latach 1879-1931 Teodor Merena, administrator Anatol Kiś (1931-[1934], w latach 1936-1945 Jarosław Myrowicz.

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z czerwca 2016 r.

CERKIEW
Cerkiew św. Paraskewy, z 1914 r., na miejscu drewnianej z 1701 r. [Blażejowskyj, 411].DZWONNICA

KAPLICZKA przydrożna


CMENTARZ I
Na wzgórzu nad cerkwią.
Miejsce pochówku i nagrobek Modesta Humeckiego.

CMENTARZ II
Obok pierwszego, przy drodze zakręcającej w prawo pod górę.