Sukowate

СУКОВАТЕ (pol. Sukowate) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 260 mieszkańców: 245 Ukraińców, 10 Polaków, 5 Żydów [Kubijowycz 1983, 44].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 nie są znane dane o następnej deportacji, o kryptonimie „Wisła”, z 19847 roku (m.in. brak danych w wydaniu: Akcja „Wisła” 2013, gdzie Sukowate widnieje jako wieś objęta wygnaniem, lecz bez wskazania ilości wygnanych osób].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania terenowego referenta SB OUN nadrejonu „Beskid” Stepana Golasza „Mara” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu w Sukowatym

[Dnia] 12 lipca 1946 roku Wojsko Polskie przeprowadziło skok na północne stoki Chryszczatej. Ten skok nie przyniósł im żadnych wyników. Wracając z Chryszczatej WP obskoczyło cerkiew we wsi Kamionki powiat Lesko […]. Cerkiew [w Kamionkach] spaliło. Spaliło też cerkiew w Sukowatym, którędy przechodziło. Zabiło też miejscowego młynarza, którego przed tym dłuższy czas torturowano.

AIPN Rz 072/1, t. 26, Wisti z terenu za czas wid 1.7.-1.8.1946 r., k. 103.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

BIBLIOGRAFIA