Stężnica

СТЕЖНИЦЯ (pol. Stężnica) – przed 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 960 mieszkańców: 880 Ukraińców, 10 Polaków, 40 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 30 Żydów [Kubijowycz, 44].

HISTORIA
[w opracowaniu]

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna wykonana w kwietniu 2005.

CERKWISKO
Drewniana cerkiew stężnicka pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy zbudowana została w 1824 r. O powojennych losach świątyni Stanisław Kryciński napisał w następujący sposób: „W grudniu 1952 r. Jednostka Wojskowa nr 2304 z Baligrodu wystosowała pismo do P[owiatowej] R[ady] N[arodowej] w Lesku w sprawie przekazania jej sześciu cerkwi. Decyzją Urzędu ds Wyznań z dnia 24.01.1953 r. cerkwie zostały przekazane JW 2304 'z przeznaczeniem na rozbiórkę i prawem zużytkowania materiału do budowy urządzeń granicznych’. Jedną z przekazanych cerkwi była świątynia w Stężnicy. Niebawem po tej decyzji rozebrano ją”. Źródło: S. Kryciński, Cerkwie w Bieszczadach, Pruszków 2005, s. 22.CMENTARZ
Galeria jest tymczasowa i wymaga uzupełnienia.