Myczkowce*

МИЧКІВЦІ (pol. Myczkowce) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 840 mieszkańców: 450 Ukraińców, 350 Polaków, 40 Żydów [Kubijowycz, 43].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 157 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1039].

DOKUMENTY

Wyciąg z informacji nieznanego członka administracji OUN z nadrejonu „Beskid” w I Okręgu Kraju Zakerzońskiego o mordzie na 2 Ukraińcach w Myczkowcach dokonanym przez członków MO w Olszanicy

Kolego przywódco!

Podaję, ile ludzi zamordowała polska banda bolszewicka w latach 1944–1946

[…] Dnia 14 XII 1944 roku MO zastrzeliła w Myczkowcach Serbyna Iwana i Mychajłę. […]

[podpis nieczytelny]

Oryginał, rękopis. AIPN Rz 072/1, t. 23, Druże prowidnyk!, k. 208.

Fragment wyciągu z protokołu przesłuchania Wiktora Strama w dniu 20 maja 1945 roku przez pracownika SB OUN o mordzie członków posterunku MO w Olszanicy na 2 Ukraińcach z Myczkowiec

Serbynów z Myczkowiec powiat Lesko pomordowali milicjanci z polskiej MO w Olszanicy w powiecie leskim. Mordowali milicjanci: Mach i Żupnik. Jeden z Serbynów został zamordowany jeszcze po drodze do Olszanicy, a drugi już na posterunku.

Źródło: AIPN Rz 072/1, Wyp. VII b (244), k. 98.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA