Myczkowce*

МИЧКІВЦІ (pol. Myczkowce) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 840 mieszkańców: 450 Ukraińców, 350 Polaków, 40 Żydów [Kubijowycz, 43].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 157 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1039].

DOKUMENTY

Wyciąg z informacji nieznanego członka administracji OUN z nadrejonu „Beskid” w I Okręgu Kraju Zakerzońskiego o mordzie na 2 Ukraińcach w Myczkowcach dokonanym przez członków MO w Olszanicy

Kolego przywódco!

Podaję, ile ludzi zamordowała polska banda bolszewicka w latach 1944–1946

[…] Dnia 14 XII 1944 roku MO zastrzeliła w Myczkowcach Serbyna Iwana i Mychajłę. […]

[podpis nieczytelny]

Oryginał, rękopis. AIPN Rz 072/1, t. 23, Druże prowidnyk!, k. 208.

Fragment wyciągu z protokołu przesłuchania Wiktora Strama w dniu 20 maja 1945 roku przez pracownika SB OUN o mordzie członków posterunku MO w Olszanicy na 2 Ukraińcach z Myczkowiec

Serbynów z Myczkowiec powiat Lesko pomordowali milicjanci z polskiej MO w Olszanicy w powiecie leskim. Mordowali milicjanci: Mach i Żupnik. Jeden z Serbynów został zamordowany jeszcze po drodze do Olszanicy, a drugi już na posterunku.

Źródło: AIPN Rz 072/1, Wyp. VII b (244), k. 98.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

no images were found

KAPLICZKI

no images were found

KRZYŻE

no images were found

CMENTARZ

no images were found

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA