Bachów*

БАХІВ (pol. Bachów) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 2210 mieszkańców: 1300 Ukraińców, 800 Polaków (w tym 150 kolonistów), 30 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 80 Żydów [Kubijowycz, 55].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 142 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1044].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania terenowego nieznanego referenta OUN o mordzie oddziałów poakowskich na 72 Ukraińcach w Bachowie

[…] 11 IV 1945 r. AK przeprowadziła akcję masowego mordowania na wsie ukraińskie Bachów i Brzuska. 10 IV 1945 t. o godz. 23. w nocy przeprawili się w Babicach promem z lewego brzegu Sanu na drugi brzeg i zanocowali na błoniu. O godz. 4,30. rano skoczyli na wieś Bachów. Przybyli grupą liczącą około 180 osób, gdzieś 120 było uzbrojonych, reszta przybyła z siekierami na rabunek. Oprócz tego cywilni Polacy z Huty obstawili las, uniemożliwiając ukraińskiej ludności cywilnej dostęp do lasu. Komendantem tej grupy był Polak z Brzóski Jan Kowalski, który uciekł na drugi brzeg Sanu. […] Spalili w Bachowie 20 domów, 2 stodoły i 4 obory. Zabrali 40 krów, 16 koni, 3 kozy, 10 wozów, a także bardzo dużo zboża. Wykrzykując „Mścimy się za Wołyń!”, zabili 72 osoby, a byli to:

 1. Zawadzki Wołodymyr – [ur.] 1904 r.,
 2. Zawadzka Marija – 1874,
 3. Hutman Pawlo – 1862,
 4. Sałasznyk Wasyl – 1869,
 5. Sałasznyk Anna 1880,
 6. Pawluch Nestor – 1900 r.,
 7. Pawluch Franciszek – 1868 (Polak),
 8. Stepanyk Sofija – 1896 r. (Polka),
 9. Sohan Wasyl – 1877,
 10. Sohan Anna – 1881,
 11. Tkacz Ołena – 1926,
 12. Sokił Marija – 1915,
 13. Sokił Łeonid – 1941,
 14. Pawłowśka Jewa – 1850,
 15. Howda Anatol – 1932,
 16. Jedynak Mychajło – 1900,
 17. Serafym Anna – 1912 r.
 18. Serafym Stefan – 1945,
 19. Lubera Danyjił – 1905,
 20. Lubera Sałomea – 1894 (Polka),
 21. Lubera Antin – 1928,
 22. Lubera Aniela – 1925 (Polka),
 23. Lubera Janina – 1934,
 24. Stepanczyk Anna – 1907,
 25. Łobodyńska Anna – 1890,
 26. Kostecka Jewhenija – 1910,
 27. Tkacz Iwan – 1875,
 28. Tkacz Ołeksandra – 1895,
 29. Tkacz Petro – 1919,
 30. Tkacz Osyp – 1921,
 31. Tkacz Anastazija – 1865,
 32. Tkacz Anna – 1879,
 33. Okołowycz Mychajło – 1899,
 34. Marniak Wołodymyr – 1920 (Polak),
 35. Kopko Hryhorij – 1881,
 36. Kopko Ksenija – 1900,
 37. Kopko Osypa – 1935,
 38. Kopko Jewhen – 1937,
 39. Kopko Mychajło – 1940,
 40. Kopko Olha – 1943,
 41. Tkacz Teodor – 1910,
 42. Kopko Ilko – 1881,
 43. Romanejko Marija – 1895,
 44. Kobczak Mychajło – 1896,
 45. Stepanyk Teodor – 1879,
 46. Stepanyk Marija – 1885 r.
 47. Pizio Antin – 1887,
 48. Bubyn Mychajło – 1896,
 49. Bubyn Kateryna – 1896,
 50. Kopczak Antin – 1924,
 51. Horeczko Anastazija – 1860,
 52. Łobodyński Dmytro – 1886,
 53. Maszczak (zakonnik) z Przedmieścia [Dubieckiego] – 1886,
 54.  Kopko Pełahija – 1879,
 55. Kopko Anna – 1909,
 56. Kopko Jarosław – 1941,
 57. Kopko Marija – 1938,
 58. Kopko Ołena – 1945,
 59. Hryńko Iwan – 1881,
 60. Hryńko Iwan – 1932,
 61. Olszańska Marija – 1926,
 62. Hryńko Toma – 1907,
 63. Pytlowany Jewhen – 1930,
 64. Bekesz Ksenija – 1888,
 65. Kłymko Justyna – 1901,
 66. Kłymko Franko – 1930,
 67. Kopczak Mychajło – 1902,
 68. Kopczak Kateryna – 1879,
 69. Kopczak Tekla – 1870,
 70. Biała Marija – 1870 (Polka),
 71. Bekesz Jaha – 1910 (Polka),
 72. Kopko Antin – 1890. […]

Źródło: AIPN Rz 072/1, t. 226, Wisti z terenu, 11 V 1945 r., k. 11–12.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

no images were found

KAPLICZKI

no images were found

KRZYŻE

no images were found

CMENTARZ

no images were found

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA