Lubycza Kniazie

ЛЮБИЧА КНЯЗІ (pol. Lubycza Kniazie) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. W 1939 r. zamieszkiwało tę wieś 2480 osób, spośród których 2430 było Ukraińcami, 5 Polakami, 35 osobami ukraińskojęzycznymi o obrządku rzymskokatolickim, 10 Żydami [Kubijowycz, 65].

HISTORIA

DOKUMENTY
Fragment sprawozdania referenta politycznego II Okręgu OUN Kraju Zakerzońskiego Dymitra Dzioby „Stala” z 25 kwietnia 1945 r. o mordach formacji zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i ZSRR na 13 Ukraińcach
[…] 9–15 IV 1945 r. w całym rejonie Uhnowszczyzny bolszewicy razem z Polakami przeprowadzali obławy. Niżej podajemy następstwa obław: Majdan – przysiółek Lubyczy: podczas obławy 19 IV zamordowano Mychalskiego Danyłę i Put’ka Osypa. […]
Święte: podczas obławy 9 IV zamordowani zostali: Sycz Stepan, Baranowski Osyp i dwie kobiety […]
Kniazie: podczas obławy 10 IV 1945 r. zamordowani zostali: Put’ko Andrij, Wowk Teodor, Sawojka Kateryna. […]
Dyby: podczas obławy 10 IV 1945 r. zamordowany został Pawliszcze Mychajło. […]
Kołajce: podczas obławy 12 IV zamordowani zostali Gałań Iwan, Gałań Dmytro, Bech Onyszka […].
Źródło: Informacija pro antyukrajinśki akciji na terenach Jarosławszczyny ta Lubacziwszczyny, w: Polśko-ukrajinśki stosunky w 1942–1947 rr. u dokumentach OUN ta UPA, red. W. Wiatrowycz, t. 2, Lwiw 2011, s. 867. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Fragment napisanej przez dowódcę kuszcza lubyckiego „Dowhego” historii tego kuszcza w rejonie V Okręgu II Kraju Zakerzońskiego o mordach żołnierzy Wojska Polskiego na kilku Ukraińcach na przysiółkach Lubyczy-Kniazie

[…] Pierwszy polski napad miał miejsce [14 IV] 1945 roku. Palone są wsie Majdan i Święcie, odbywa się grabież, aresztowanych zostało kilku mężczyzn. […] Na drugi dzień palą kilka domów na Sołtysach i w Lubyczy, zabijają kilka kobiet i dzieci, przy czym zajazd na Kołajce doprowadza do wymiany ognia z kuszczem, znowu powodując straty po ich stronie. W wyniku tego Polacy mszczą się, zabijając kilku starszych mężczyzn, dopalając resztę wsi, ocalałą po walkach partyzanckich z AK. […]

„Dowhy”

Źródło: AIPN Rz 072/1, t. 20, Istorija kuszcza cz. II, k. 150.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKIEW
Wygląd od zewnątrz, stan na kwiecień 2011 r.


Wygląd od wewnątrz, część po lewej stronie od wejścia (północna), stan na kwiecień 2011 r.

Część po prawej stronie od wejścia (południowa), stan na kwiecień 2011 r.

Nawa główna i kopuła nad nawa główna, stan na kwiecień 2011 r.

CMENTARZ I
Cmentarz ten stanowi zapewne ocalałą część dawnego cmentarza przycerkiewnego, który mógł otaczać cerkiew od północy, wschodu i zachodu (na południe od cerkwi mogła stać stara dzwonnica drewniana w miejscu obecnej murowanej, następnym ograniczeniem były pola orne leżące tuż za dzwonnicą). Wszystkie krzyże nagrobkowe pochodzą z XIX w., pochówki została przeniesione na nowy cmentarz jeszcze przed I wojną światową.


Fotografie z kwietnia 2011 r.

CMENTARZ II
Nowy cmentarz greckokatolicki został założony przed I wojną światową. W 1944 r. spoczęli tu Ukraińcy z Kniazi rozstrzelani przez żandarmerię niemiecką w kwietniu 1944 r.
[galeria w opracowaniu]