Berest

БЕРЕСТ (pol. Berest) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie nowosądeckim. W 1939 r. liczyła 655 mieszkańców, w tym 630 Ukraińców, 20 Polaków, 5 Żydów [Kubijowycz, 54].


HISTORIA

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lipca 2016 r.

CERKIEW
Pod wezwaniem św. Kosmy i Damiana, z 1842 r. [Kryciński 2003, 87].DZWONNICA


CMENTARZ przy cerkwi

CMENTARZ
Cmentarz znajduje się tuż za ogrodzeniem cerkiewnym.