Wróblik Szlachecki

ВОРОБЛИК ШЛЯХЕТСЬКИЙ (pol. Wróblik Szlachecki) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 820 mieszkańców: 715 Ukraińców, 30 Polaków, 40 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 35 Żydów [Kubijowycz, 111].

HISTORIA

Wszyscy mieszkańcy-Ukraińcy zostali zmuszeni przez rząd RP oraz rabunki polskich sąsiadów do ucieczki do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 [Pisuliński 2009, 277].

W dniu 16 września 1945 roku zamordowana została we wsi Ukrainka [Pisuliński 2009, 382], zapewne przez polskich sąsiadów, jakkolwiek Pisuliński sugeruje, że dokonało tego podziemie OUN.

W 1947 roku deportacja o kryptonimie „Wisła” nie miała we wsi miejsca.

DOKUMENTY

Fragment doniesienia informatora ps. „Janusz” dotyczący mordy na 5 Ukraińcach we Wróbliku Szlacheckim dokonanych przez członków bandy Mariana Skiby

Na terenie stacji we Wróbliku Szlacheckim w roku 1945 zostały odczepione dwa wagony koni wraz z ludźmi, które to osoby następnie zostały pomordowane i zrzucone do wody. Nadmienię, że ludzie pomordowani byli Ukraińcami, którzy w tym czasie ładowali się na stacji celem wyjazdu na wschód i w tym czasie banda Skiby Mariana odczepiła dwa wagony od transportu z końmi i krowami, które następnie sprzedali, natomiast ludzi, którzy znajdowali się w wagonach pomordowali i porzucali do wody. Ja byłem naocznym świadkiem i widziałem 5 osób zamordowanych, które ja chowałem, gdyż w tym czasie byłem w komisji do celów pomordowanych ludzi […]. Osoby pomordowane pochowaliśmy na brzegi rzeki Tabor we Wróbliku Szlacheckim. Nadmieniam, że osoby powyższe strzelane były w tył głowy, gdyż oglądałem i widziałem, że strzały były z tyłu głowy.

AIPN Rz 042/234, Doniesienie agenturalne, 24 I 1951 r., k. 6.

Fragment protokołu przesłuchania świadka Jana Pelczara dotyczący mordu na 4 Ukraińcach z Wróblika Szlacheckiego dokonanego przez członków bandy Mariana Skiby

[…] znany mi jest fakt dokonanego napadu przez bandę Skiby Mariana na transport pociągu w Rymanowie, gdzie zostały odpięte dwa wagony koni wraz z czterema Ukraińcami, którzy ich transportowali. Ukraińcy ci zostali rozstrzelani nad rzeką Tabor przez „Negusa” […] i Szajnę Czesława lub jego stryjecznego brata Stanisława.

AIPN Rz 042/234, Protokół przesłuchania świadka J. Pelczara, 28 I 1954 r., k. 29.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2009 roku.

CERKIEW

Świątynia greckokatolicka, zbudowana w 1879 roku [Szematyzm 1936, 117].

DZWONNICA

KAPLICZKI

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA