Wróblik Szlachecki

ВОРОБЛИК ШЛЯХЕТСЬКИЙ (pol. Wróblik Szlachecki) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 820 mieszkańców: 715 Ukraińców, 30 Polaków, 40 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 35 Żydów [Kubijowycz, 111].

HISTORIA

Wszyscy mieszkańcy-Ukraińcy zostali zmuszeni przez rząd RP oraz rabunki polskich sąsiadów do ucieczki do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 [Pisuliński 2009, 277].

W dniu 16 września 1945 roku zamordowana została we wsi Ukrainka [Pisuliński 2009, 382], zapewne przez polskich sąsiadów, jakkolwiek Pisuliński sugeruje, że dokonało tego podziemie OUN.

W 1947 roku deportacja o kryptonimie „Wisła” nie miała we wsi miejsca.

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2009 roku.

CERKIEW

Świątynia greckokatolicka, zbudowana w 1879 roku [Szematyzm 1936, 117].

DZWONNICA

KAPLICZKI

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA