Kornie

КОРНІ(pol. Kornie) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. Wg W. Kubijowicza w 1939 r. jej mieszkańcami było 1020 osób: 1010 Ukraińców i 10 Żydów.

HISTORIA
W ramach deportacyjnej akcji „Wisła” z Korni w okresie pomiędzy 21 a 25 czerwca 1947 r. Wojsko Polskie zmusiło do udania się na Ziemie Zachodnie Polski 327 obywateli polskich narodowości ukraińskiej. Wg dokumentacji deportacyjnej nie pozostał ani jeden mieszkaniec. Wg informacji udzielonych przez dzisiejszych kornian część z nich kolonizowała ten teren przyjeżdżając od Zamościa, a część od Przeworska.

UKRAIŃSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE

CERKIEW
świątynia pod wezwaniem Świętej Paraskewy, zbudowana w 1910 r. na miejscy drewniany świątyni z 1776 r. Wszystkie fotografie współczesne z sierpnia 2010 r.


Polichromie

KRZYŻE przycerkiewne
Obydwa krzyże, żeliwny i drewniany, stoją przed ścianą frontową cerkwi.

DZWONNICA

CMENTARZ I
Galeria przedstawia pierwszą część cmentarza, znajdującego się tuż za cerkwią, od której oddzielony jest ogrodzeniem. Fotografowanie całości cmentarza w Korniach nie powiodło się ze względu na to, że jego tylna część była tak zarośnięta trawą, że uniemożliwiało to wykonanie fotografii dokumentujących stan krzyży i inskrypcji.

UPAMIĘTNIENIE

GROBOWIEC ZARICZNYCH

ZABUDOWA

KRZYŻ przydrożny