Świadkowie z Nadsania

ПАВЛОКОМА, Pawłokoma
Relacja Wołodymyra Fedaka urodzonego 28 lipca 1934 roku w Pawłokomie o mordzie dokonanym w dniach 1-3 marca 1945 roku przez polski oddział poakowski na ponad 350 Ukraińcach zamieszkujących tę wieś.

  ПЕРEКОПАНА, Przekopana
  Wspomnienia Wołodymyra Pajtasza, urodzonego 2 lutego 1927 roku w Przekopanej pod Przemyślem.

  СТАНІСЛАВЧИК, Stanisławczyk
  Wspomnienia prof. Stefana Zabrowarnego. Dotyczą nie tylko Stanisławczyka, jego wsi rodzinnej, ale także udziału młodzieży w ukraińskim ruchu oporu oraz nauki w szkole im. ks. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu.

  ЗАЛІСЬКА ВОЛЯ, Zaleska wola
  Wspomnienia Iwana Kłyski, urodzonego 28 stycznia 1925 roku w Zaleskiej Woli w powiecie jarosławskim.