Mogilnica

МОГИЛЬНИЦЯ (pol. Mogilnica) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. zamieszkiwało ją 495 Ukraińców, 62 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 247]. Na kolonii Brzeziny: 221 Polaków, 31 Ukraińców [tamże, k. 245].

HISTORIA

DOKUMENTY

Fragment protokołu przesłuchania mieszkanki Kamienia Teodory Wojtowicz o mordzie na 3 Ukraińcach

Od 1920 r. mieszkałam na wsi Mogilnica gmina Siedliszcze powiat Chełm do 1945 r. na gospodarstwie 6-hektarowym. Przeniosłam się do Chełma w 1945 r. w miesiącu maju. Powodem opuszczenia gospodarstwa była to, że banda rabunkowa nie dała mi mieszkać. […] Jak wyjechałam w maju do Chełma, to na gospodarstwie pozostałą moja córka i zięć Chmielewicz Zdzisław. W miesiącu czerwcu1945 r. w nocy przyjechała banda [Eugeniusza Walewskiego „Zemsty”], którą przywiózł Rutkowski Antoni z Mogielnicy, a między nimi był Lipczak Marian z osady Siedliszcze powiat Chełm. Zrabowali krowę czarno-rabą z zakulastymi nogami, krowa była stara, i maszynę do szycia, a co jeszcze zrabowali zięciowi, nie wiem. W tym samym czasie zabrali od Lewczuka Józefa kierat, młynek i wóz nieokuty. Następnie zabili Zduńczuka Jana i obrabowali oraz na wsi Mogielnica zabili Kazigarów [?] Jana i Katarzynę i obrabowali doszczętnie.

AIPN Lu 17/1249/J, t. 1, k. 167.

Brzeziny [kolonia]

Fragment protokołu przesłuchania mieszkanki Kamienia Teodory Wojtowicz o mordzie na Mychajle Iwaniuku

W miesiącu czerwcu1945 r. w nocy przyjechała banda [Eugeniusza Walewskiego „Zemsty”], którą przywiózł Rutkowski Antoni z Mogilnicy, a między nimi był Lipczak Marian z osady Siedliszcze powiat Chełm. […] Przedtem na dwa tygodnie ta sama banda zabiła na kolonii Brzeziny gmina Siedliszcze powiat Chełm sołtysa Iwaniuka Michała i obrabowała go.

AIPN Lu 17/1249/J, t. 1, k. 167v.