Dąbrówka

ДУБРІВКА (pol. Dąbrówka) – do 1947 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie niskim. W 1939 r. liczyła 810 mieszkańców: 240 Ukraińców (w tym 235 polskojęzycznych), 570 Polaków [Kubijowycz, 111].

HISTORIA

Parafia

Do parafii greckokatolickiej w Dąbrówce należały w 1938 roku: Dąbrówka 244 wiernych, Bieliniec 19, Borki 276, Dąbrowica 78, Golce 48, Huta Deręgowska 20, Domostawa 9, Kamionka 7. Glinianka 5 Nisko 20, Jarocin 161, Kuryna Mała 97, Kuryna Średnia 15, Kuryna Wielka 61, Łazory 13, Rudnik 7, Rozwadów 9, Majdan Golczański 45, Mostki 36, Żdzary 60, Szyperki 217, Ulanów 40, Zarzecze 37, Wólka Panewska 119 [Szematyzm 1939, 60].

WYPISY HISTORYCZNE

Fragment artykułu Mikołaja Andrusiaka o mordach polskich bojówek na Ukraińcach w Dąbrówce w zbiorze „Jarosławszczyna i Zasiannia” z 1986 r.

[…] Josyf Fedak, 84-letni psalmista, zastrzelony na cmentarzu; Olha Pokij, córka Fedaka, zastrzelona razem z ojcem; Kateryna Pawłyk, siostra ks. Pawłyka, ostatniego proboszcza Dąbrówki, zastrzelona z Fedakami. Mariję Wołoszyn torturowano, później zabił ją Marian Kania. Polscy bandyci zamordowali Iwana Dyjaka i jego rodzinę – ojca, matkę i dwóch synów. Mykoła Mila – zastrzelony; Mykoła Złotok – zamordowany; wymordowana cała rodzina Josyfa Martyny; Mirosław Beńko – zastrzelony; H. Wołoszyn, który mieszkał na lewym brzegu Tanwi, zamordowany z całą rodziną (ojciec, matka i syn); zamordowano również rodzinę Stepana Petryszyna (ojciec, matka i dwie córki). Katerynę Pachlinę zamordowano, mimo iż miała męża Polaka, a dwaj jej synowie brali czynny udział w mordowaniu Ukraińców. Stanisław Staroń – zamordowany; Iwan Wołoszyn – zastrzelony razem z żoną; Myrosław Martyn – zastrzelony. […]

Ofiary parafii Dąbrówka, w: M. Siwicki, Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich, t. III, Warszawa 1994, s. 199.

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z różnych lat (m.in. 2010).

CERKIEW

Świątynia z 1764 roku pod wezwaniem św. Onufrego [tabliczka informacyjna w cerkwi, odczyt z 2008 r.]. Wg innych danych z lat 1869-1875 [Saładiak 1993, 303].

Dzwonnica cerkiewna

Zbudowana w latach 20. XX wieku, dar emigrantów z USA [Saładiak 1993, 303].

CMENTARZ

Fotografie z 2010 roku.

Mogiły ofiar mordów

Mogiły zidentyfikowano na podstawie zgodności imion, nazwisk i roku zgonu danej osoby obecnych na krzyżach z danymi ze źródeł historycznych. Niektóre z tych ofiar mieszkały w Borkach. Fotografie z 2010 roku.

Grób Nieznanego Żołnierza

W tym miejscu obok cerkwi w latach 1940-1944 znajdował się symboliczny Grób Nieznanego Żołnierza [informacja własna od miejscowych mieszkańców z 2003 r.].

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA