Pieniany

ПИНЯНИ (pol. Pieniany) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. Według spisu z 1921 r. liczyła 389 mieszkańców. Istniała także polska Kolonia Pieniany: 83 mieszkańców, w tym 2 Ukraińców. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 331 Ukraińców, 225 Polaków; na Kolonii: 128 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 223].

HISTORIA
Po raz pierwszy Pieniany wzmiankowane były w dokumentach w 1409 r. Drewniana cerkiew pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w 1696 r. W tym czasie była to cerkiew 898-osobowej parafii pieniańskiej obejmującej także Gródek, Hopkie, Podlodów i Wolę Gródecką. W 1938 r. cerkiew z 1757 r. została rozebrana w ramach państwowej polityki polonizacji Chełmszczyzny.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CMENTARZ
Fotografie z września 2010 r.