Wspomnienia członków i świadków ukraińskiego ruchu oporu

ВАСИЛЬ ШИЦЯ, Wasyl Szyca
Wspomnienia z lat 1939-1947.
Część pierwsza to relacja o początkach okupacji niemieckiej i ukraińskiego ruchu oporu w latach II wojny światowej w okolicach wsi Buk na Bojkowszczyźnie.

ІВАН КЛИСКО, Iwan Kłysko
Wspomnienia Iwana Kłyski, ur. w 1925 r. w Zaleskiej Woli w powiecie jarosławskim, o niemieckiej dywizji „Galizien”


ЙОСИФ МИЦА, Josyf Myca
Wspomnienia Josyfa Mycy, urodzonego we wsi Paszowa w powiecie leskim.