Towarzystwo Narodnyj Dim w Przemyślu

ARCHIWUM TOWARZYSTWA NARODNYJ DIM w PRZEMYŚLU

Towarzystwo Narodnyj Dim (ukr. Товариство Нарoдний Дім) – historyczna nazwa ukraińskiej spółdzielni kredytowej założonej w Przemyślu 1 stycznia 1900 r. W latach 1900-1945 stanowiła jedną z wiodących instytucji ukraińskiego życia narodowego i kulturalnego w Przemyślu. Z inicjatywy Towarzystwa Narodnyj Dim w 1904 r. oddano do użytku monumentalny budynek na ul. Kościuszki 5, będący do dziś symbolem znaczenia społeczności ukraińskiej Przemyśla. W latach 1945-1989 nie istniało, chociaż formalnie nie zostało rozwiązane. Po wznowieniu istnienia w 1989 r. obecnie w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane jest jako Stowarzyszenie „Ukraiński Dom Narodowy” (ukr. Товариство „Український Народний Дім”).Materiały zamieszczone poniżej pochodzą z Archiwum Państwowego w Przemyślu: zespół Towarzystwo Narodnyj Dim w Przemyślu, nr 1086. Przekazał je Michał Pulkowski, Prezes Stowarzyszenia UDN.

Statuty
Rękopis statutu z 3 stycznia 1900 r.
Statut Towarzystwa Narodnyj Dim z 20 stycznia 1900 r.

Protokoły walnych zebrań
Protokół zebrania walnego w dniu 20 maja 1933 r.
Protokół zebrania walnego w dniu 1 lutego 1938 r.
Protokół zebrania walnego w dniu 22 lutego 1939 r.

Protokoły wspólnych posiedzeń zarządu i rady nadzorczej

Archiwum Wołodymyra Pajtasza
Wołodymyr Pajtasz, działacz Towarzystwa Narodnyj Dim i kontynuującego jego tradycje Stowarzyszenia Ukraiński Dom Narodowy w listopadzie 2010 r. udostępnił część dokumentów dotyczących historii budynku Domu Narodowego, a także samego stowarzyszenia. Część pierwsza to 3 dokumenty z 1958 r., kiedy Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalnego zabiegało o przekazanie budynku. Część druga obejmuje dokumenty z lat 1989-2010.

Dokumenty z 1958 r.
Dokumenty z 1989 r.
Dokumenty z 1990 r.
Dokumenty z 1997 r.
Dokumenty z 1999 r.
Dokumenty z 2001 r.
Dokumenty z 2002 r.
Dokumenty z 2003 r.
Dokumenty z 2004 r.
Dokumenty z 2010 r.