Ożenna

ОЖИННА (pol. Ożenna) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jasielskim. W 1939 r. liczyła 360 mieszkańców – wszyscy byli Ukraińcami [Kubijowycz, 30].

HISTORIA

WIEK XX
Dnia 29 maja 1947 r. Wojsko Polskie deportowało z Ożennej 79 obywateli polskich narodowości ukraińskiej; we wsi nie pozostał ani jeden mieszkaniec [Akcja „Wisła” 2012, 1037].
[cd. w opracowaniu]

ZABYTKI UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lata 2012 r.

CERKWISKO


KAPLICZKI przydrożne

KRZYŻE przydrożne

CMENTARZ


Dokumentacja fotograficzna ukraińskich zabytków wsi OŻENNA na Łemkowszczyźnie została wykonana latem 2012 r. w ramach projektu „Dokumentowanie Łemkowszczyzny” wspieranego przez Zjednoczenie Łemków Kanady.
Фотографічна документація українскьих архітектурних памяток села ОЖИННА на Лемківщині здійснено улітку 2012 р. у рамках проєкту „Документування Лемківщини” за сприяння Обєднанням лемків Канади.