Prełuki

ПРЕЛУКИ (pol. Prełuki) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 420 mieszkańców: 410 Ukraińców, 10 Żydów [Kubijowycz, 75].

HISTORIA

Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z Prełuk 18 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1049].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraince w Prełukach

            […]  25 kwietnia [1946 r.] WP wysiedlało wsie Prełuki, Duszatyn i Mików. W Prełukach zastrzelili jedną dziewczynę-kalekę […]. […]

Źródło: Wisti z terenu za czas wid 1.4 – 1.5.1946 r., w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 82. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2007 r.

CERKWISKO

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA