Prełuki

ПРЕЛУКИ (pol. Prełuki) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 420 mieszkańców: 410 Ukraińców, 10 Żydów [Kubijowycz, 75].

HISTORIA

Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z Prełuk 18 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1049].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2007 r.

CERKWISKO

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA