Typin*

 ТИПИН (pol. Typin) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. Według spisu ludności z 1943 r. wieś zamieszkiwało 375 Ukraińców i 612 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 931].

CERKIEW

HISTORIA

Wieś po raz pierwszy wzmiankowana w dokumentach w 1409 r. jako własność szlachecka [Niedźwiedź 2003, 550]. Istnienie cerkwi prawosławnej potwierdzone po raz pierwszy w 1472 r. [Seniuk 1997, 348]. W 1828 (1825?) r. na miejscu dawnej cerkwi pod wezwaniem św. Piotra i Pawła wzniesiono nową, którą ufundował miejscowy dziedzic, wraz z oddzielną dzwonnicą, krytą gontem. W 1875 r. cerkiew parafii typińskiej przemocą włączona została do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Remontowana w 1908 r. W 1914 r. car Mikołaj II wydał rozporządzenie, aby opracować projekt nowej cerkwi. Zamknięta po I wojnie światowej przez rządu Rzeczpospolitej Polskiej, zniszczona przez rząd RP w 1938 r. [Słobodian 2005, 409].

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 1 obywatela RP narodowości ukraińskiej; we wsi pozostało 870 mieszkańców uważanych za Polaków [Akcja „Wisła” 2013, 1026].

Zestawienie danych z spisu mieszkańców z 1943 r. z danymi z akcji „Wisła” wskazuje na to, że: 1) do Ukraińskiej SRR uciekło lub wyjechało około 100 osób, 2) pozostałych ponad 200 osób, nie mając innego wyjścia, musiało oficjalnie uchodzić za Polaków i z czasem ulec polonizacji w młodym pokoleniu.

KOMENTARZE

Niedźwiedź błędnie zaklasyfikował przyczynę braku cerkwi jako „rozebrana”: cerkiew została świadomie zniszczona przez rozebranie.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z [strona oczekuje na uzupełnienie].

Cerkwisko

no images were found

CMENTARZ

Galeria próbna, wymaga uzupełnienia.

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA