Holeszow

ГОЛЕШІВ (pol. Holeszów) – wieś ukraińska w powiecie włodawskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 817 Ukraińców, 147 Polaków; na kolonii Holeszów: 137 Polaków i 15 Ukraińców [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 109].

HISTORIA
W czasie akcji „Wisła” Wojsko Polskie wygnało ze wsi 510 mieszkańców narodowości ukraińskiej [Misiło 2013, 1027].
[cd. w opracowaniu]

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Fotografie wykonano w kwietniu 2011 r.

CERKIEW

CMENTARZ przycerkiewny