Tarnów*

ТЕРНІВ (pol. Tarnów) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 501 Ukraińców, 196 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 223].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  3 obywateli RP narodowości ukraińskiej; we wsi pozostało 253 Polaków [Akcja „Wisła” 2013, 1020].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2 marca 2019 r.

CERKIEW

Świątynia pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, wzmiankowana w 1540 r. W 1751 r. zbudowano nową cerkiew. Dziś, po przebudowie, służy jako kościół [Słobodian 2005, 406]

CMENTARZ

Upamiętnienie

Upamiętnienie zrealizowane z inicjatywy Aleksandra Kolańczuka urodzonego w Wólce Tarnowskiej.

BIBLIOGRAFIA