Medyka

МЕДИКА (pol. Medyka) – do 1945 r. wieś polsko-ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 3320 osób: 1760 Ukraińców, 1100 Polaków (w tym 200 kolonistów z lat 1918-1939), 300 rzymskich katolików posługujących się językiem ukraińskim, 160 Żydów [Kubijowycz, 56].

HISTORIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKWISKO

CMENTARZ


Fotografie z 2009 r.

Pomnik parocha Medyki, księdza Mykoły Sebowycza (1815-1887).

Źródło: Facebook, Artur Mielnik, https://www.facebook.com/artur.mielnik.3, dostęp: 23.8.2020.