Bereść

БЕРЕСТЯ (pol. Bereść) – do marca 1944 r. wieś ukraińska w powiecie hrubieszowskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 784 Ukraińców, 194 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 373].

HISTORIA
W dniu 21 marca [Prociuk 2004, 228] (według polskich danych – 16: Motyka, 191) oddziały Armii Krajowej dokonały ludobójstwa na bezbronnej ludności ukraińskiej Bereścia. Ofiarami zabójstwa, które miało trwać około godziny, padło nie mniej niż 287 Ukraińców [Prociuk 2004, 231-238], w tym ogromna ilość kobiet i dzieci.
[cd. w opracowaniu]

FOTOGRAFIE HISTORYCZNE

CERKIEW
Pierwsza cerkiew pod wezwaniem Narodzin MB została zbudowana w 1735 r. W latach 1903-1908 władze rosyjskie cerkiewno-rządowe postawiły nową murowaną świątynię w imperialnym stylu prawosławia rosyjskiego. Cerkiew została rozebrana w nieznanych okolicznościach po 1945 r. [Słobodian, 92-93].

 

Fotografię udostępnił Witalij Prociuk ze Lwowa (ur. w Gdeszynie).

 

KAPLICA cmentarna
Po poświęceniu nowo zbudowanej cerkwi w 1908 r. stara cerkiew greckokatolicka z 1735 r. została rozebrana. Z materiału na cmentarzu postawiono kaplicę, która spłonęła podczas I wojny światowej. Źródło: Słobodian, 93.

MIESZKAŃCY
Galeria przedstawia kolekcję fotografii mieszkańców Bereścia. Większość z nich to późniejsze ofiary masowego mordu Armii Krajowej w dniu 21 (16?) marca 1944 r. Jej właściciel, Witalij Prociuk ze Lwowa, udostępnił ją 22 marca 21011 r. oraz podał informacje do opisu: fotografia nr 1: Andrij Melnyczuk (ur. 1904), Petro Melnyczuk (ur. 1928), Marija Melnyczuk (ur. 1910); nr 2: Wołodymyr Morokyszko z żoną i dziećmi; nr 4: Lidia Morokyszko z dziećmi, obok Załuski, wszyscy zabici 21 marca 1944 r.; nr 5: Pawło Morokyszko z żoną Nadiją i dziećmi, z mordu dokonanego przez AK ocalało dziecko, które stoi; nr 6: Pawło Kozak z żoną Ołeną, z lewej syn Wiktor, po prawej Borys; nr 7: Wołodymyr Morokyszko, zamordowany 21 marca 1944 r. przez AK.