Bereść

БЕРЕСТЬ (pol. Bereść) – do marca 1944 r. wieś ukraińska w powiecie hrubieszowskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 784 Ukraińców, 194 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 373].

HISTORIA
W dniu 21 marca 1944 roku [Prociuk 2004, 228] (według polskich danych – 16 marca: Motyka, 191) oddziały Armii Krajowej pod dowództwem Józefa Śmiecha „Ciąga” dokonały ludobójstwa na ukraińskich mieszkańcach Bereścia. Ofiarami mordu padło nie mniej niż 209 osób z Bereścia oraz 38 osób z innych wsi [Ukrajinśki żertwy Chołmszczyny…, 188-196], w tym ogromna ilość kobiet i dzieci. zob. imienny spis ofiar w dole tej strony.
[cd. w opracowaniu]

FOTOGRAFIE HISTORYCZNE

CERKIEW
Pierwsza cerkiew pod wezwaniem Narodzin MB została zbudowana w 1735 r. W latach 1903-1908 władze rosyjskie cerkiewno-rządowe postawiły nową murowaną świątynię w imperialnym stylu prawosławia rosyjskiego. Cerkiew została rozebrana w nieznanych okolicznościach po 1945 r. [Słobodian, 92-93].

 

Fotografię udostępnił Witalij Prociuk ze Lwowa (ur. w Gdeszynie).

 

KAPLICA cmentarna
Po poświęceniu nowo zbudowanej cerkwi w 1908 r. stara cerkiew greckokatolicka z 1735 r. została rozebrana. Z materiału na cmentarzu postawiono kaplicę, która spłonęła podczas I wojny światowej. Źródło: Słobodian, 93.

 

 

 

 

 

MIESZKAŃCY
Galeria przedstawia kolekcję fotografii mieszkańców Bereścia. Większość z nich to późniejsze ofiary masowego mordu Armii Krajowej w dniu 21 (16?) marca 1944 r. Jej właściciel, Witalij Prociuk ze Lwowa, udostępnił ją 22 marca 21011 r. oraz podał informacje do opisu: fotografia nr 1: Andrij Melnyczuk (ur. 1904), Petro Melnyczuk (ur. 1928), Marija Melnyczuk (ur. 1910); nr 2: Wołodymyr Morokyszko z żoną i dziećmi; nr 4: Lidia Morokyszko z dziećmi, obok Załuski, wszyscy zabici 21 marca 1944 r.; nr 5: Pawło Morokyszko z żoną Nadiją i dziećmi, z mordu dokonanego przez AK ocalało dziecko, które stoi; nr 6: Pawło Kozak z żoną Ołeną, z lewej syn Wiktor, po prawej Borys; nr 7: Wołodymyr Morokyszko, zamordowany 21 marca 1944 r. przez AK.

CERKWISKO

Miejsce po cerkwi znajduje się tuż przy drodze przez wieś.

CMENTARZ stary

W pobliżu nieistniejącej cerkwi, przy której zapewne znajdował się pierwszy cmentarz.

CMENTARZ nowy

Cmentarz prawosławny, założony po 1875 roku, być może na początku XX wieku. Znajduje się 200 metrów na północ od drogi Mołodiatycze-Grabowiec, po jej prawej stronie, na niewielkim wzniesieniu. Symboliczne upamiętnienie ofiar mordu masowego z 1944 roku: nie wiadomo, czy stoi na miejscu mogiły zbiorowej (jeśli taka istniała).

OFIARY BEREŚCIA

Spis ofiar mordów Ukraińców w Bereściu dokonanych przez formacje Rzeszy Niemieckiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1943-1944, w tym ofiar mordu masowego z 21 marca 1944 r. [Ukrajinśki żertwy Chołmszczyny…, 187-197].

У 1942 р. німецька жандармерія розстріляла «як комуністів» (за українськими джерелами – з доносу коменданта польської поліції Шипульського) двох українців:

 1. Романюк Дмитро, 60 р. – селянин.
 2. Фурманюк Степан, 45 р. – селянин.

19 (за іншими даними 16) березня 1943 р. невідома боївка вбила посесора млина:

 • Данилюк (фігурує і як Давидовський, можливо, насправді Даниловський?) Володимир, 35 р. – посесор млина, родом зі сходу України.

4 червня 1943 р. невідомими вбито українця:

 • Подоляк Михайло, 35 р. – солтис.

Окрім того, у червні 1943 р. німецька жандармерія розстріляла «як комуністів» (за українськими джерелами – з доносу коменданта польської поліції Шипульського) сімох українців:

 • Залуський Григорій, 49 р. – селянин.
 • Залуський Михайло, 30 р. – селянин.
 • Іващук Володимир, 32 р. – селянин.
 • Козлюк Антін, 50 р. – селянин.
 • Козлюк Василь, 60 р. – селянин.
 • Романюк Василь, 35 р. – селянин.
 • Романюк Никон, 30 р. – селянин.

20 липня 1943 р. невідомими вбито жителя села:

 1. Міщанчук (Міщанюк) Андрій, б. в. – солтис.

У липні 1943 р. німецька жандармерія розстріляла ще двох українців:

 1. Залуський Микола, 21 р. – селянин.
 2. Залуський Петро, 25 р. – селянин.

У тому ж місяці від рук невідомих загинув також:

 1. Чорнота (Чернота) Петро, 41 р. – селянин.

У серпні 1943 р. від рук невідомих загинули:

 1. Кухарук Антоніна, 39 р. – селянка.
 2. Кухарук Люба, 12 р. – дитина, дочка Кухарук Антоніни.
 3. Мазурок Лев, 55 р. – селянин.

7 листопада 1943 р. у Коблі вбито поліциста з Берестя (див. список с. Кобло).

Окрім того, ще у 1943 р. (точну дату не встановлено) поранений:

 1. Отроцький Володимир, б. в. – проф. невід.

10 березня 1944 р. польське підпілля (відділ АК) застрелило місцевого українця, який поїхав до лісу по дрова. Був то:

 • Кухарук (Кухарчук) Теофан, 36 р. – селянин.

За кілька днів його пішов шукати сусід, який також пропав. Був то:

 • Біщанюк (Біщенюк) Андрій, 45 р. – селянин.

21 березня 1944 р. на село напало кілька підвідділів АК під командуванням Юзефа Сьмєха («Цьонґа»). Атака почалася на світанку. «Вночі з дня 20 березня [19]44 р. на 21 березня [19]44 р. був я цілу ніч на варті, – звітував на початку травня у грубешівському УДК житель села Іван Антосюк. – Біля 6.00 години рано прийшов я з варти до дому. Змучений ліг, щоб трохи проспатися, але за яку годину прибіг мій син Павло і сказав, що із сторони Гдешина і Грабовця на наше село йде велика банда. Я встав і заховав свою родину до сховища, а сам втікав на Шистовичі. Всі майже люди втікали в напрямі Шистович, Орнатович. Банда польська не дала нам втікати, цілий час стріляли по нас з машинових крісів. Кіннота здоганяла нас на конях. На полях між Шистовичами – Орнатовичами впало багато людей. Багато людей втікало до вищезгаданих сіл, банда і там шукала; кого знаходила, вбивала. В Шистовичах і Орнатовичах бандити забирали людям коні. В дворі в Орнатовичах банда обідала. […] Село наше було окружене майже зовсім. Всієї банди було з 500 чоловік. Узброєні були різно: мали рушниці, машинові карабіни, гранати. Одяг також був різний. Були в уніформах німецьких, польських, а переважно в цивільних убраннях. На руках мали опаски червоно-білі і жовті. На шапках “ожелки” польські».

Точна кількість убитих невідома, вдалося встановити 236 прізвищ.

Зі самого Берестя були:

 • Бай Анатолій, 8 р. – дитина, син [?] Бай Галини.
 • Бай Галина, 42 р. – селянка, мати [?] Баїв Анатолія.
 • Бай Лідія, 19 р. – селянка.
 • Беднарук Василь, 50 р. – селянин.
 • Біщенюк (Біщанюк) Степан, 53 р. – селянин.
 • Буковська Анна, 56 р. – селянка.
 • Була Евгенія, 33 р. – селянка.
 • Василюк Юлія, 45 р. – селянка.
 • Вітер Анастасія, 50 р. – селянка, дружина [?] Вітра Антіна, бабуся [?] Вітер Марії.
 • Вітер Антін, 52 р. – селянин, чоловік [?] Вітер Анастасії, дід [?] Вітер Марії.
 • Вітер Ксеня, 60 р. – селянка.
 • Вітер Марія, 2 р. – дитина, онука [?] Вітрів Антіна та Анастасії.
 • Вітрук Антоніна, 70 р. – селянка.
 • Врубель Володимир, 30 р. – селянин.
 • Врубель Сергій (Федір), 45 р. – селянин.
 • Гаврилюк Анна, 60 р. – селянка.
 • Гаврилюк Афанасій, 60 р. – селянин.
 • Гаврилюк Іван, 10 р. – дитина, син [?] Гаврилюка Миколи.
 • Гаврилюк Люба, 6 р. – дитина, дочка [?] Гаврилюк Людмили.
 • Гаврилюк Людмила, 40 р. – селянка, мати [?] Гаврилюків Тетяни та Люби.
 • Гаврилюк Марія, 50 р. – селянка.
 • Гаврилюк Марта, 80 р. – селянка.
 • Гаврилюк Микола, 51 р. – селянин, сільське прізвисько Мостовий, батько [?] Гаврилюка Івана.
 • Гаврилюк Панас, 58 р. – селянин.
 • Гаврилюк Тетяна (Таїсія), 19 р. – селянка, дочка [?] Гаврилюк Людмили.
 • Гаврилюк Яків, 60 р. – селянин.
 • Ґловацька Анна, 55 р. – селянка.
 • Головацька Стефанія, 35 р. – селянка.
 • Головацький Евграф, 12 р. – дитина.
 • Голубович Антоніна, 52 р. – селянка.
 • Голубович Аркадій, 9 р. – дитина, син [?] Голубович Юлії.
 • Голубович Марія, 58 р. – селянка.
 • Голубович Юлія, 42 р. – селянка, мати [?] Голубовича Аркадія.
 • Грепасюк Софія, 48 р. – селянка.
 • Диль Анастасія, 53 р. – селянка, мати [?] Диль Софії.
 • Диль Любов, 9 р. – дитина, дочка [?] Диль Софії.
 • Диль Софія, 30 р. – селянка, дочка [?] Диль Анастасії, мати [?] Диль Любові.
 • Довгань Анастазія, 65 р. – селянка.
 • Довгань Люба, 4 р. – дитина.
 • Довгань Олександр, 30 р. – селянин.
 • Дудка Іван, 22 р. – селянин.
 • Дудка Олександр, 43 р. – селянин.
 • Залуська Лідія, 40 р. – селянка, дружина [?] Залуського Степана (45 р.).
 • Залуська Людмила, 43 р. – селянка.
 • Залуська Ольга, 55 р. – селянка.
 • Залуський Анатолій, 3 р. – дитина.
 • Залуський Борис, 6 р. – дитина, син [?] Залуських Степана (45 р.) та Лідії.
 • Залуський Іван, 80 р. – селянин.
 • Залуський Степан, 64 р. – селянин, сільське прізвисько Халера.
 • Залуський Степан, 45 р. – селянин, чоловік [?] Залуської Лідії.
 • Іващук Леонтій, 48 р. – селянин, сільське прізвисько Абазів.
 • Калиновська Анна, 55 р. – селянка.
 • Каляраш Михайло, 50 р. – селянин.
 • Кеніґ Іван, 43 р. – селянин.
 • Ковальчук Борис, 35 р. – селянин, син [?] Ковальчуків Григорія та Катерини, чоловік [?] Ковальчук Людмили.
 • Ковальчук Василь, 60 р. – селянин.
 • Ковальчук Галина, 8 р. – дитина.
 • Ковальчук Григорій, 72 р. – селянин, чоловік [?] Ковальчук Катерини.
 • Ковальчук Катерина, 70 р. – селянка, дружина [?] Ковальчук Григорія.
 • Ковальчук Людмила, 32 р. – селянка, дружина [?] Ковальчука Бориса.
 • Ковальчук Микола, 1 р. – дитина, син [?] Ковальчуків Бориса та Людмили.
 • Ковальчук Ольга, 9 р. – дитина, дочка [?] Ковальчуків Бориса та Людмили.
 • Козак Варвара, 60 р. – селянка, сільське прізвисько Лицюниха.
 • Козак Володимир, 34 р. – селянин, сільське прізвисько Хохол.
 • Козак Евгенія, 28 р. – селянка, дівоче прізвище Морокішко, дочка Івана, невістка Козаків Івана та Марії (57 р.), дружина Михайла (вижив), мати Козаків Зеновія та Надії.
 • Козак Зеновій, 8 р. – дитина, син Козаків Михайла (вижив) та Евгенії, брат Козак Надії.
 • Козак Любов, 4 р. – дитина.
 • Козак Марія, 40 р. – селянка, сільське прізвисько Мариня.
 • Козак Марія, 57 р. – селянка, сільське прізвисько Внучина, мати Козака Михайла (вижив), свекруха Козак Евгенії, згоріла в підпаленій хаті.
 • Козак Микола, 35 р. – селянин, сільське прізвисько Козаїв.
 • Козак Михайло, 55 р. – селянин, сільське прізвисько Михальосьо.
 • Козак Михайло, 15 р. – дитина.
 • Козак Надія, 8 міс. – дитина, дочка Козаків Михайла (вижив) та Евгенії, сестра Козака Зеновія.
 • Козак Олександер, 30 р. – селянин, сільське прізвисько Севолотів.
 • Козак Павло, 39 р. – селянин.
 • Козлюк Вікторія, 48 р. – селянка.
 • Козлюк Марія, 80 р. – селянка.
 • Козлюк Олена, 70 р. – селянка.
 • Кравчук Василь, 60 р. – селянин, сільське прізвисько Василько.
 • Кравчук Галина, 30 р. – селянка.
 • Кравчук Григорій, 52 р. – селянин.
 • Кравчук Катерина, 55 р. – селянка.
 • Кравчук Марія, 51 р. – селянка.
 • Кравчук Олена, 50 р. – селянка.
 • Кравчук Олена (Ольга), 4 р. – дитина.
 • Кравчук Софія, 50 р. – селянка.
 • Кулай Володимир, 2 р. – дитина, син [?] Кулай Марії.
 • Кулай Марія, 28 р. – селянка, мати [?] Кулая Володимира.
 • Кулай Михайло, 3 р. – дитина.
 • Кухарук Анна, 85 р. – селянка.
 • Кухарук Григорій, 65 р. – селянин.
 • Кухарчук Василь, 62 р. – селянин.
 • Кухарчук Григорій, 69 р. – селянин, чоловік [?] Кухарчук Ксені.
 • Кухарчук Іван, 47 р. – селянин, сільське прізвисько Оленцин.
 • Кухарчук Ксеня, 65 р. – селянка, дружина [?] Кухарчука Григорія.
 • Кухарчук Михайло, 60 р. – селянин, сільське прізвисько Михаль.
 • Левчук Анна, 70 р. – селянка.
 • Левчук Григорій, 42 р. – селянин, син [?] Левчук Людмили.
 • Левчук Людмила, 78 р. – селянка, мати [?] Левчука Григорія.
 • Левчук Марія, 68 р. – селянка.
 • Лукащук Пелагія, 65 р. – селянка.
 • Лящук Леонтій, 42 р. – селянин.
 • Лящук Надія, 10 р. – дитина.
 • Лящук Олександра, 50 р. – селянка.
 • Мазурок Іван, 35 р. – селянин.
 • Мазурок Мікодора (Міня), 12 р. – дитина.
 • Марголь Марія, 78 р. – селянка.
 • Мартинюк Анна, 75 р. – селянка.
 • Марчук Григорій, 45 р. – селянин.
 • Марчук Павло, 8 р. – дитина.
 • Маслош Марія, 55 р. – селянка.
 • Мельничук Анна, 70 р. – селянка.
 • Мельничук Галина, 6 р. – дитина, дочка [?] Мельничук Евгенії.
 • Мельничук Евгенія, 32 р. – селянка, дочка [?] Мельничука Павла.
 • Мельничук Людмила (Любов), 30 р. – селянка.
 • Мельничук Ольга, 40 р. – селянка.
 • Мельничук Павло, 70 р. – селянин, сільське прізвисько Палюшко, батько [?] Мельничук Евгенії.
 • Микитюк Люба, 1 р. – дитина.
 • Микитюк Семен, 37 р. – селянин, сільське прізвисько Сенька.
 • Микитюк Софія, 30 р. – селянка, сільське прізвисько Белякова.
 • Микитюк Софія, 58 р. – селянка.
 • Морокішко Василина, 5 р. – дитина, дочка [?] Морокішок Володимира та Софії.
 • Морокішко Володимир, 37 р. – селянин, чоловік [?] Морокішки Софії.
 • Морокішко Люба, 10 р. – дитина, дочка [?] Морокішок Володимира та Софії.
 • Морокішко Марія, 36 р. – селянка, мати [?] Морокішки Олени.
 • Морокішко Надія, 7 р. – дитина, дочка [?] Морокішки Ольги.
 • Морокішко Олена, 7 р. – дитина, дочка [?] Морокішки Марії.
 • Морокішко Ольга, 40 р. – селянка, мати [?] Морокішки Надії.
 • Морокішко Софія, 34 р. – селянка, дружина [?] Морокішки Володимира.
 • Музичук Єва, 70 р. – селянка.
 • Музичук Олена, 40 р. – селянка.
 • Нев’ядомська Христина, 10 р. – дитина.
 • Нев’ядомський Володимир, 8 р. – дитина.
 • Нев’ядомський Людвиг, 13 р. – дитина.
 • Несторук Михайло, б. в. – священник.
 • Новицька Наталія, 54 р. – селянка.
 • Новицька Тетяна, 20 р. – селянка.
 • Новочевська (Новачевська) Галина, 28 р. – селянка, мати [?] Новочевської (Новачевської) Ольги.
 • Новочевська (Новачевська) Ольга, 4 р. – дитина, дочка [?] Новочевської (Новачевської) Галини.
 • Ориський Осип, 23 р. – селянин, родом із Улична на Дрогобиччині.
 • Павлюк Дмитро, 50 р. – селянин.
 • Пасєчка Константин, 44 р. – селянин.
 • Приступа Іван, 43 р. – селянин, син [?] Приступи Катерини.
 • Приступа Катерина, 68 р. – селянка, мати [?] Приступів Степана та Івана.
 • Приступа Марія, 30 р. – селянка.
 • Приступа Марія, 54 р. – селянка.
 • Приступа Степан, 33 р. – селянин, син [?] Приступи Катерини.
 • Процюк Василь, 63 р. – селянин, сільське прізвисько Паламар, чоловік [?] Процюк Олени.
 • Процюк Олена, 60 р. – селянка, дружина [?] Процюка Василя.
 • Радельчук Таїсія, 45 р. – селянка.
 • Розумпольська (Розенпольська) Марія, 55 р. – селянка, дружина [?] Розумпольського (Розенпольського) Івана.
 • Розумпольська (Розенпольська) Ольга, 22 – селянка, дружина [?] Розумпольського (Розенпольського) Володимира.
 • Розумпольський (Розенпольський) Володимир, 30 р. – селянин, син [?] Розумпольських (Розенпольських) Івана та Марії.
 • Розумпольський (Розенпольський) Іван, 56 р. – селянин, чоловік [?] Розумпольської (Розенпольської) Марії.
 • Романюк Анісія, 8 р. – дитина.
 • Романюк Анна, 68 р. – селянка.
 • Романюк Василь, 50 р. – селянин, сільське прізвисько Табачків або Табачок.
 • Романюк Василь, 63 р. – селянин, сільське прізвисько Фельдфебель.
 • Романюк Василь, 2 р. – дитина, сільське прізвисько сім’ї Гураля.
 • Романюк Зоя, 29 р. – селянка, мати [?] Романюка Мирослава.
 • Романюк Іван, 70 р. – селянин, сільське прізвисько Лавник.
 • Романюк Іван, 75 р. – селянин, сільське прізвисько Раковецький або Раковець.
 • Романюк Катерина, 69 р. – селянка.
 • Романюк Ксеня, 60 р. – селянка.
 • Романюк Лідія, 18 р. – селянка.
 • Романюк Люба, 4 р. – дитина.
 • Романюк Людмила, 28 р. – селянка,
 • Романюк Марія, 20 р. – селянка, мати [?] Романюк Тетяни.
 • Романюк Марія, 34 р. – селянка, мати [?] Романюка Мирослава.
 • Романюк Марія, 56 р. – селянка.
 • Романюк Марія, 22 р. – селянка, сільське прізвисько Павльосьова.
 • Романюк Марія, 40 р. – селянка, сільське прізвисько Пилип’юкова.
 • Романюк Микола, 10 р. – дитина.
 • Романюк Мирослав, 11 р. – дитина, син [?] Романюк Зої.
 • Романюк Михайло, 80 р. – селянин, сільське прізвисько Міхаленцьо.
 • Романюк Олена, 6 р. – дитина.
 • Романюк Осип, 52 р. – селянин.
 • Романюк Павло, 54 р. – селянин, сільське прізвисько Махно, батько [?] Романюк Софії.
 • Романюк Роман, 9 міс. – дитина, син [?] Романюк Софії.
 • Романюк Семен, 80 р. – селянин.
 • Романюк Софія, 36 р. – селянка, дочка [?] Романюка Павла, мати [?] Романюка Романа.
 • Романюк Текля, 78 р. – селянка.
 • Романюк Теофіль, 30 р. – селянин, сільське прізвисько Сина.
 • Романюк Тетяна, 3 р. – дитина, дочка [?] Романюк Марії (34 р.).
 • Романюк Ярослав, 6 р. – дитина.
 • Савицький (Савинець) Іван, 80 р. – селянин.
 • Саковська Лідія, 18 р. – селянка.
 • Саковська Марія, 50 р. – селянка.
 • Саковський Іван, 50 р. – селянин.
 • Саковський Михайло, 17 р. – дитина.
 • Синюк (Сенюк) Володимир, 43 р. – селянин.
 • Старшук (Сташук) Софія, 70 р. – селянка, сільське прізвисько Ігнаньова.
 • Сущук Єва, 50 р. – селянка.
 • Сущук Михайло, 25 р. – селянин.
 • Табака Анна, 49 р. – селянка, дружина [?] Табаки Степана.
 • Табака Іван, 50 р. – селянин.
 • Табака Павло, 83 р. – селянин.
 • Табака Степан, 49 р. – селянин, чоловік [?] Табаки Анни.
 • Чорнота Антін, 55 р. – селянин.
 • Шада Анна, 60 р. – селянка.
 • Шада Марія, 16 р. – дитина.
 • Шадий Володимир, 18 р. – селянин.
 • Шадий Микола, 60 р. – селянин.
 • Шиць Анна, 66 р. – селянка.
 • Шиць Антін, 60 р. – селянин.
 • Щиць Іван, 70 р. – селянин.
 • Шиць Марія, 70 р. – селянка.
 • Шумада Марія, 39 р. – селянка.
 • Юрчук Тетяна, 86 р. – селянка.
 • Ющак Олена, 33 р. – селянка, дочка [?] Ющак Пелагії з Горишева-Руського.

Із Гдешина Грубешівського повіту були:

 • Довгань Іван, 65 р. – селянин.
 • Лящук Купрян (Кипрян?), 46 р. – селянин, батько [?] Лящука Степана.
 • Лящук Степан, 16 р. – дитина, син [?] Лящука Купряна (Кипряна?).
 • Процюк Ольга, 18 р. – селянка.

З Горишева-Руського Грубешівського повіту були:

 • Депа Марія, 60 р. – селянка.
 • Догода Олександер, 42 р. – селянин.
 • Дудка Марія, 65 р. – селянка.
 • Кравчук Ефросинія, 40 р. – селянка, мати [?] Кравчук Марії.
 • Кравчук Марія, 16 р. – дитина, донька [?] Кравчук Ефросинії.
 • Кузій (Козій) Марія, 65 р. – селянка.
 • Луцяк Олександер, 60 р. – селянин.
 • Савінець Іван, 87 р. – селянин.
 • Савінець Михайло, 77 р. – селянин.
 • Сень Олександер, 20 р. – селянин.
 • Ющак Пелагія, 65 р. – селянка, мати [?] Ющак Олени із Берестя.

З Конюхів Грубешівського повіту:

 • Грива Володимир, 21 р. – селянин.

З Молодятич Грубешівського повіту:

 • Кідиба Ольга, 42 р. – селянка.

З М’ячина Грубешівського повіту:

 • Білоус Володимир, 19 р. – кравець.
 • Витрищ Микола, б. в. – проф. невід.
 • Грива Іван, 17 р. – дитина.
 • Дідух Віктор, 10 р. – дитина.
 • Супрун Йосип, б. в. – проф. невід.

З Великої Слобідки на Станіславщині (за іншими даними із Коломиї):

 • Костюк Микола («Береза», «Заздрісний»), нар. 1925 р. – партизан УПА, поранений 23 лютого 1944 р. у перестрілці з, мабуть, поляками; після поранення перевезений до Берестя, де лікувався.

З Терещан Грубешівського повіту:

 • Хведчук Леся, 5 р. – дитина, дочка [?] Хведчук Ольги (34 р.).
 • Хведчук Ольга, 34 р. – селянка, мати [?] Хведчуків Лесі та Ольги (1 р.).
 • Хведчук Ольга, 1 р. – дитина, дочка [?] Хведчук Ольги.

Окрім того, одна особа із Берестя була смертельно пораненою:

 • Романюк Іван, б. в. – проф. невід., смертельно поранений, помер у лікарні в Грубешові.

Кількість поранених невідома. Встановлено лише три особи:

 • Головацька ІН (жін.), 7 р. – дитина.
 • Новицький Василь, б. в. – проф. невід.
 • Табака Стефанія, б. в. – проф. невід.

Наступного дня – 22 березня 1944 р. – на згарищах села загинули ще:

 • Козак Володимир, 23 р. – селянин, брат Козак Серафими (вижила).
 • Козлюк Іван, 20 р. – селянин.

Того ж дня поранений:

 • Вітер Володимир, 15 р. – дитина.

2 квітня 1944 р. польські підпільники вдруге прийшли в село. Загинуло тоді не менше 14 осіб, зокрема чотири чоловіки. Установлено лише два прізвища:

 • Антосюк Марія, 50 р. – селянка.
 • Антосюк Надія, 10 р. – дитина.

9 червня 1944 р. у перестрілці з польським підпіллям загинув бойовик ОУН. «Наша боївка в силі 20-тьох осіб робила випад на спалене село Берестя; тим способом дала змогу селянам викопати свої речі, – згадано пізніше в одному зі звітів. – Підчас цього випаду боївка звела бій з польською бандою в силі 150 осіб. Обороняючи відступ людей згинув один боївкар». Прізвища вбитого не встановлено.

 • ОН, б. в. – бойовик ОУН.

Відомо також, що у 1944 р. (точної дати не встановлено) німецька жандармерія застрелила двох українців. Були то:

 • Козлюк Павло, 35 р. ‒ проф. невід.
 • Матвійчук Степан, 35 р. – селянин.

***

Окрім того, відомі 26 прізвищ жителів села, котрі загинули у 1944 р.; можливо, частина з них 21 березня чи 2 квітня. Були то:

 1. Вітрук Ксеня, 60 р. – селянка.
 2. Головацька Анна, 32 р. – проф. невід.
 3. Головацький Михайло, 35 р. – проф. невід.
 4. Голубович Василь, 47 р. – проф. невід.
 5. Голубович Іван, 45 р. – проф. невід.
 6. Козак Іван, 42 р. – проф. невід.
 7. Кравчук Володимир, 35 р. – проф. невід.
 8. Кухарук Анна, 25 р. – проф. невід.
 9. Мазурок Марія, 54 р. – проф. невід.
 10. Мазурок Олена, 40 р. – проф. невід.
 11. Маслош Володимир, 16 р. – дитина.
 12. Маслош Стефанія, 42 р. – проф. невід.
 13. Новосад Корнило, 46 р. – проф. невід.
 14. Новосад Ольга, 34 р. – проф. невід.
 15. Пасєчка Тарас, 50 р. – проф. невід.
 16. Пилип’юк Григорій, 69 р. – проф. невід.
 17. Піяйко Варвара, 49 р. – проф. невід.
 18. Піяйко Іван, 12 р. – дитина.
 19. Піяйко Леонід, 16 р. – дитина.
 20. Піяйко Марія, 18 р. – проф. невід.
 21. Піяйко Михайло, 52 р. – проф. невід.
 22. Піяйко Степан, 14 р. – дитина.
 23. Процюк Семен, 30 р. – проф. невід.
 24. Романюк Григорій, 45 р. – проф. невід.
 25. Сущук Лідія, 47 р. – проф. невід.
 26. Сущук Надія, 38 р. – проф. невід.